Personal

 

Märt Vähi - rajaja ja juhatuse esimees

Märt ja Alta Vähi abiellusid 1970. aastal ning neil on kolm last ja praeguseks juba kaheksa armast lapselast.

Nende koduks ja pereloomise riigiks oli Kanada, kuid 1970. aastatel vedasid nad seitse aastat piibleid Eestisse ja endistesse NSVL riikidesse. Pärast seda naasid Kanadasse, ning Märt rajas New Brunswicki provintsis Frederictonis Smythe Street kiriku, kus ta teenis neliteist aastat pastorina, praostina ning provintsivalitsuses riigikaplanina.

1991. aastal, Nõukogude Liidu kokkuvarisemise ajal, kolisid Märt ja Alta, tundes Jumala kutset, kogu perega Eestisse, siia, kus enne II maailmasõda oli olnud Märdi isakodu. Sõjapõgenikena jõudsid ta vanemad 1945. aastal Rootsi, kust perekond asus hiljem ümber Kanadasse.

Eestisse elama asudes oli Märt Vähi aktiivselt tegev Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku (EKNK) loomisel, uute koguduste asutamisel, piiblikooli asutamisel ja õppetöö alustamisel ning samuti rajas ta koos kaaslastega eesti vanglateenistuse. Aastal 2005 pühitseti Märt Vähi Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku piiskopiks. Kõik see töö jätkub tänase päevani.

2000. aasta novembris asutati Märt Vähi juhtimisel ning eestvedamisel MTÜ Lootuse Küla ning peagi alustati praktilist Lootuse Küla rajamist ning tööd alkoholi- ja narkosõltlastega. Märt Vähi juhib MTÜ Lootuse Küla juhatuse esimehena rehabilitatsioonikeskuse tegevust ning arengut ja EKNK piiskop-emeeritusena EKNK Lootuse Küla Kogudust; Märt Vähi on üks MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajaid.

Märt Vähi töö on leidnud mitmeid tunnustusi sotsiaaltöö valdkonnas. 2014 aasta veebruaris tunnustas ka Eesti Vabariigi President piiskop Vähit Punase Risti III katergooria märgiga.

Koos oma poja Andrew Vähiga alustas Märt 2006. aastal Lootuse Küla rajamist ja arendamist Kanadas, kus tänaseks on püstitatud esimesed majad ning programmi läbimas esimesed mehed.

Alta on kogu elu olnud oma abikaasa ustav teekaaslane. Nii on ta ka Lootuse Külas pidevalt teenimas, näidates üles suurt armastust, hoolitsust ja tähelepanelikkust. Oma vaiksel moel lööb Alta alati kaasa nii külaliste vastuvõtmisel, majutamisel, toitlustamisel, kui ka jumalateenistustel, ürituste korraldamisel, noorte õpetamisel. Vähide kodu uksed on alati avatud külalistele.

 


Raiman Kukk - tegevjuht
 
Raiman Kukk tuli Lootuse Küla programmi abi saama 2012. aastal omades selleks ajaks 10. aastast narkomaani staazi. Raimani elu muutus radikaalselt ja temas kerkis esile soov aidata edasi teisi sõltuvuse käes vaevlevaid inimesi. 2014. aastal lõpetas Raiman Lätis asuva Baltic School of Ministry piiblikooli. Raiman jäi edasi õppima Lootuse Küla teeniva juhi programmi, mille lõpetas edukalt 2015. aastal.
 
Alates 2017. aastast töötas Raiman Lootuse Külas tegevjuhi abina. 2018. aastal ordineeriti Raiman Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku diakoniks. Aastatel 2017-2019 täiendas Raiman enda teadmisi Tallinna Majanduskoolis projekti juhi assistendi erialal. Alates 2018. aasta mai kuust on Raiman Kukk Lootuse Küla tegevjuht.

Marilin Kukk – abiellus Raimaniga aastal 2016. Marilin on õppinud kaks aastat Austraalias Hillsongi piiblikoolis. Samuti töötas Marilin 5 aastat Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku kirikujuhi abina. Raimanil ja Marilinil sündis 2018. aastal poeg Harman. Marilinist on tugi ja abi enda abikaasale ning üheskoos nad arendavad Lootuse Küla edasi.

 

 

Roman Lunjov - programmijuht

Roman tuli Lootuse Küla programmi 2003. aastal narkosõltuvusega. Ta lõpetas edukalt 2004. aastal programmi ja jäi edasi õppima teeniva juhi programmi, mille ta lõpetas 2005. aastal. Roman otsustas jääda edasi teenima Lootuse Külla, et aidata alkohoolikutel ja narkomaanidel sõltuvusest vabaneda ja toetada neid ühiskonda naasmisel.

2008. aastal täiendas Roman oma teadmisi Moskvas rahvusvaheliselt tunnustatud addiktoloogi Michael Dye rehabilitatsioonitöö seminaril. 2009. aastal lõpetas ta EKNK Diakonikooli ja ordineeriti samal aastal ka EKNK diakoniks. 2016. aastal ordineeriti Roman EKNK Lootuse Küla koguduse pastoriks.

Roman on MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajaliige ja juhatuse liige. 

Aastate jooksul on Roman kasvanud ja arenenud koos meeskonnaga ning vastutanud erisuguste valdkondade eest. Haldusjuhina on tema peamisteks vastutusaladeks Lootuse Küla haldus- ja hooldusküsimused, samuti ehitus- ja metsatööde organiseerimine.

Roman ja Olga Lunjov abiellusid 30. juunil 2007. aastal.
Ta lõpetas Tallinna Ülikooli magistrantuuri, kus omandas matemaatikaõpetaja elukutse. Pärast abiellumist ja ülikooli lõpetamist asus Olga tööle Lootuse Küla sekretärina. Romani ja Olga peres kasvab kolm poega. Vabatahtlikuna on Olga jõudumööda abiks ka Lootuse Küla tegemistes.

 

 


Erko Subi – varustaja ja Lootuse Küla Päästeseltsi juht

Erko Subi tuli Lootuse Külla oma alkoholi probleemile abi saama 2014. aastal. Lõpetas edukalt programmi, kuid ei jäänud peale esimest korda kaineks püsima. Teist korda programmi tulles oli mees teinud endale sihid selgeks ning on sellest ajast saadik olnud ustav ja püüdlik enda ülesannete täitmisel. Erko jäi edasi Lootuse Külla aitama teisi sõltuvus probleemiga inimesi teeniva juhi programmi, mille lõpetas edukalt 2017. aastal. Samast aastast alates kuulub Erko Lootuse Küla Päästeseltsi. 2018. aastast alates on Erko Lootuse Küla Päästeseltsi juhatuse liige ning samuti Päästeseltsiga seonduvate tegevuste juht. Erko igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad lisaks õppetundide õpetamine, nõustamine, tööpraktika juhendamine ning enda eluga eeskujuks olemine programmis olijatele.
 
Kristina-Teresa Subi ja Erko abiellusid 2018. aastal ning elavad üheskoos Lootuse Külas. Kristina-Teresa töötab koolis muusikaõpetajana. Kristina-Teresa toetab ja aitab Erkot tema töös ning kuuluvad üheskoos EKNK Lootuse Küla kogudusse.

 

Jaroslav Dudtšenko - saekaatri juhataja 

Jaroslav tuli Lootuse Külla 2012. aastal abi saama oma narkosõltuvusest vabanemiseks. Ta lõpetas edukalt rehabilitatsiooniprogrammi ning jätkas Lootuse Küla treeningprogrammis, mis on mõeldud inimestele, kes tahavad oma elu pühendada teiste inimeste teenimisele. Treeningprogrammi lõpetas Jaroslav 2014. aastal ning ta otsustas jääda töötama ja teenima Lootuse Külla, et aidata neid, kes vajavad abi, nagu seda kunagi tema vajas.

Saekaatri juhatajana on Jaroslavi vastutus korraldada tööd tööstuses, aidata meestel õppida tööd tegema ning neis järjepidevat, vastutustundlikku ja ohutut tööharjumust kujundada. Ka on Jaroslav üks Lootuse Küla Päästeseltsi päästjatest.

Jelena Dudtšenko - Jaroslavi abikaasa - on olnud aastaid Jaroslavi kõrval ning toetanud teda heas ja halvas. Jelena töötab Pärnus teenindusettevõttes ning on EKNK Pärnu koguduse liige. 

 

 


Arvi Raid – Lootuse Küla Keila keskuse juht
 
Arvi Raid tuli Lootuse Küla programmi 2014. aastal, et saada abi vabanemaks narkootikumide sõltuvusest. Lõpetas edukalt programmi 2015. aastal ja peale seda pidi endises elus tehtud kuritegude pärast kandma karistust 7 kuud Soome vanglas. Arvi ellusuhtumine oli niivõrd muutunud, et saades vabaks, naasis ta otsejoones Eestisse Lootuse Külla sihiga aidata teisi sõltlasi.
 
2017. aastal õppis Arvi pool aastat Lootuse Küla Kanada keskuses Lootuse Küla kaasrajaja Andrew Vähi käe all. 2018. aasta alguses tuli Arvi tagasi Kanadast ning asus juhtima Lootuse Küla Keila keskust, kus aitab programmi lõpetanud inimestel turvaliselt ühiskonda lõimuda. Arvi igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad lisaks veel õppetundide õpetamine, nõustamine, tööpraktika juhendamine ning enda eluga eeskujuks olemine programmis olijatele.

 
 

Tani Roos ja Einike Pähn-Roos – täisajaga vabatahtlikud

Tani Roos on Märt Vähi kauaaegne sõber, kellega koos 70ndatel aastatel vedasid piibleid Eestisse ja tolleaegsesse NSVL riikidesse. 2012. aastal tuli Tani esmaskordselt appi paigaldama põrandasoojustust ühele pooleli olevale Lootuse Küla elamule. Sellest kujunes edasi üks ühine töö ja kutsumus ning Tani on oma eelnevate ehituskogemustega suureks abiks Lootuse Küla arendamisel. 2014. aastal abiellus Tani Einikesega ja nad elavad üheskoos Lootuse Külas.

Einikesel on olnud tähtis roll Lootuse Küla naistetöö alustamisel. Tani ja Einike aitavad ja teenivad täisajaliste vabatahtlikena Lootuse Külas.