Programm
 

Lootuse Küla programmi eesmärgiks on alkoholi- ja narkosõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Rehabilitatsiooniprogramm ei ole kinnipidamisasutus, siia tulevad inimesed oma vaba tahte alusel enda elu muutma.

Loe Lootuse Külast, personalist lähemalt ja vaata programmi tutvustavat videot.

 


 

Lootuse Küla statsionaarses 10–12 kuud kestvas võõrutus- ja rehabilitatsiooniprogrammis meestele tagatakse toitlustamine kolm korda päevas, elukoht, riietus ning psühholoogiline ja vaimulik abi. Rehabilitatsiooniprogramm koosneb õppetööst, kodustest ülesannetest, kohustustest, vastutusest, suhtlemisest, tööteraapiast ja osalemisest teistes küla eluks vajalikes töödes.

Programmi jooksul juhatatakse mehi nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast) ning julgustatakse taastama katkenud suhteid. Mehed õpivad üksteisele toetudes igapäevaselt tööd tegema, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida nad siiani pole võib-olla osanud teha.

 

  
  

Oluline on, et mehed õpivad vastutust võtma oma tegude eest ning vajadusel korraldavad ka suhted riiklike instantsidega.
Me ei suuda muuta küll minevikku, kuid saame võimaldada tervenemist ning seeläbi meeste edasist normaalset elu ühiskonnas.
Programmi läbinutest on tänaseni kaineks jäänud 69%. Loe statistikast
lähemalt.

 

Oma kogemuste põhjal oleme tulnud järeldusele, et SÕLTUVUSEST SAAB VABANEDA AINULT SELLEKOHASE KINDLA ISIKLIKU SOOVI OLEMASOLUL JA JUMALAGA ISIKLIKU SUHTE LOOMISE LÄBI. Meie saame vaid kaasa aidata ja ergutada muutustele inimese elus, kuid peamise töö peab mees ikka ise ära tegema ja neid muutusi soovima.

Lootuse Küla programm on kristlik programm, mis põhineb Piibellikel alustel.

Loe programmi sisust
lähemalt.

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee