Annetused
 

Lootuse Küla tegevust on läbi aastate toetanud mitmed kogudused, organisatsioonid, grupid, üksikisikud ja firmad Eestist, Põhjamaadest ning Põhja-Ameerikast.

Me ei saa igakuist garanteeritud tegevustoetust riigilt, finantsid meie vajaduste katteks laekuvad eraisikute ja ka organisatsioonide hoolivate heatahtlike südamete sunnil. Samuti oleme saanud projektide raames toetust erinevatest fondidest tehnika soetamiseks ning investeeringusteks.
 
Paljud firmad Eestist, Rootsist ja mujalt on annetanud meile ehitamiseks materjale, killustikku teede rajamiseks ning ka raha muu vajamineva tarbeks arendusprojektide juures.
Tihti sõidetakse ka Lootuse Külla kohale ja osaletakse ehitus- ning muudel hoogtöödel. Täname südamest kõiki, kes meid abistavad!
 

Omamoodi suureks väljakutseks on tasuda igakuiseid kulusid. Lootuse Külas on oma elu õigele rajale seadmas pidevalt kuni 25 inimest. 
Meile annetatakse toiduaineid (Eestist, Soomest, Rootsist) ja seeläbi on peaaegu tõrgeteta alati olnud kolm korda päevas toit kõigile tagatud. Kuid jäävad paljud muud programmiga seonduvad kulud nagu elekter, kindlustused, haldus-, majapidamis-, meditsiini- ja hoolduskulud, jm. Loe Lootuse Küla programmist ning programmi tulemustest täpsemalt.
 
99% juhtudest ei ole rehabilitatsiooni vajavatel inimestel võimalik ise programmis osalemise eest tasuda, kuna nad pole kaua töötanud, võib olla isegi tulevad meile otse tänavalt… kulud tasume Lootuse Külale tehtud annetustest.
 
 
Programmi üks osa on kohustus teha tööd saekaatris, metsas või mujal töölõikudes, kus seda Lootuse Külas parasjagu vaja on. Peaeesmärgiks on õpetada tööeetikat, mõningaid vilumusi ning meeskonnatööd, kuid Lootuse Küla pudutööstuse toodangu müügist kaetakse ka igapäevaseid programmiga seotud kulusid – läbi aasta on keskmine toetus, mida tööstus suudab programmi kulude katteks anda, ca. 20% kuludest. Loe tööstusest rohkem.
 
 
Lisaks senisele tegevusele meestega Lootuse Külas, on jõudsalt arenemas Lootuse Küla Keila Keskus, Järvakandi Keskus, tegevus naistega ning ka need suunad vajavad finantstuge.
 

Ka sina saad aidata! Võib-olla saad Lootuse Küla toetada igal kuul 10 euro või rohkemaga. Kui igaüks paneb natuke, saame kokku kõik vajamineva.
 
Samuti on abina teretulnud toiduained, riided, mööbel ning ka arenduseks vajalikud ehitus- või muud materjalid. Seda nii eraisikutelt kui ka firmadelt.
 
Oleme tänulikud rehabilitatsioonitöö toetuseks tehtud iga annetuse eest! Annetuste abil aitate te panna uuele alusele abivajajate elud ning seeläbi ka nende lähedaste elud.
 
Annetused palume teha EKNK Lootuse Küla Koguduse (tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirjas) või MTÜ Lootuse Küla pangaarvele. 
 
Annetusi saab teha ka otse Keila, Järvakandi või naistetöö toetuseks, kontonumberid saadaval kontaktide lehel.
 
 
  
EKNK LOOTUSE KÜLA KOGUDUS
Swedbank a/a 
EE742200221032696546
 
MTÜ Lootuse Küla
Swedbank a/a EE242200221017410925

 

 

 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee