Programmi lõpetamise teenistus 09.11.2014

Programmi lõpetamise teenistus

9. novembril lõpetasid pidulikult 10 kuud kestva programmi Andrus, Toomas ja Kalev.

Kolm meest, kolm väga erinevat elu ja lugu. Kuid siin on ka midagi ühist, mis seob neid mehi – pikki aastaid kestnud sõltuvus, mis oli nende elude üle võimutsemas ja mis tõi endaga kaasa rohkelt kurbust ja valu.

Pidulikust jumalateenistusest võtsid osa kõik programmis osalevad mehed, külalised Laitse Baptisti kogudusest, külla tulnud vilistlased, lõpetajate lähedased ning Keila Baptisti koguduse pastor Gunnar Mägi. Lõpetanutel on plaanis edasi minna elama Lootuse Küla Keila Keskusesse, et alustada seal uut, korrapärast ja seadusekuulekat elu.


Pildil Lootuse Küla tegevjuht Viljam Borissenko (paremal) ja Andrus koos oma perega. 

Mõnikord on raske mõista või aru saada, miks on inimene hakanud nii palju jooma, et sellest kujuneb välja alkoholism. Andrus ise ütleb, et olenemata sellest, et kõik eesmärgid tema elus olid täidetud ja materiaalne kindlustatus saavutatud, tundis ta ikkagi oma sisemuses suurt tühjust, mida ta peletas eemale aina süveneva joomisega.

Kogu programmi vältel on Andruse pere näidanud üles erilist hoolivust ja tuge.


Toomas koos Viljam Borissenkoga (paremal) rõhutamas seda, et diplom on ainult kirjalik tunnistus saavutusest, et palju tähtsam on see muutus, mis on toimunud inimese sisemuses. Toomase elus toimunud muutus on suur julgustus ja eeskuju paljudele, kes elasid või elavad samalaadset elu - minevikus viibis ta vanglas üle 20-e aasta.

Vaadates tagasi programmis oldud 10-e kuu peale tõdeb Toomas, et Jumal muutis ta elu kardinaalselt teiseks, kõrvaldades sealt need "okastraadid ja müürid", mis ta enda kaitseks oli aastatega üles ehitanud ning valmistades talle uue südame. 


Kalev lõpetas programmi juba paar aastat tagasi, kuid siis ei läinud kõik nii, kuidas oleks pidanud. Tagasi vaadates tunnistab ta, et ei suutnud kõikidest oma mugavustest täielikult loobuda ja just see saigi talle tasahaaval väikeste valede sammude najal otsutavaks ning viiski teda tagasi sõltuvusse.

Ta oli surmale väga lähedal, kuid leidis eneses siiski selle viimase jõu ning neelates alla häbi ning süütunde, naases ta seitse kuud tagasi veelgi enam murtuna kui iial varem programmi. 
Tänaseks on tal uus jõud ja usk paremasse tulevikku!


Palju õnne kõigile lõpetajatele!