Programmi viis osa
 

Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammi võib tinglikult jagada viieks osaks:

 

SISSEJUHATUS - programmi esimene faas kestab umbes neli nädalat ja see on sissejuhatuseks programmiga liitunule. Sel ajal mees kaineneb (kui on eelnenud pikaajaline tarbimine), hakkab märkama elu ja selle korraldust enda ümber ning harjuma Lootuse Küla elurütmiga.

Kohe, kui mees liitub programmiga hakkab ta täieõiguslikult kaasa tegema kõiges meie päevakavas sisalduvas. Õppetöö, tööpraktika, kohustused, enda eest hoolitsemine – siin ei ole järelandmisi. Samuti peab programmiga liitunu koheselt maha jätma suitsetamise, joomise ja muude ainete tarvitamise. Päev Lootuse Külas algab kell 6 hommikul ning öörahu saabub kell 22.00.

Aastatepikkune kogemus näitab, et pea 50% programmiga liitunud meestest lahkub esimesel kuul, sest neil on raske harjuda re˛iimiga ning töötada, õppida ja täita kohustusi. Sellepärast rakendasime eraldi sissejuhatava programmi liitunutele, kus uued mehed ei osale üldistes õppeklassides, vaid saavad personaalset õpet ja lähenemist, kus töötajad aitavad neil iseendid mõista ning oma sisemised võitlused võita. Samuti on kohe esimesel nädalal igale mehele määratud n.ö. vanem vend juba kauem programmis olnute hulgast. Vanem vend aitab uustulnukal mõista igapäevaelu reegleid ning juhatada uut abivajajat õigete valikute tegemisel.

 

 

MÕTESTAMINE – programmi teises faasis hakkavad mehed nägema ja mõistma oma sõltuvuse tagajärgi: kuidas on see mõjutanud nende suhteid perekonnaga, ümbritsevaga, ühiskonnaga ning kujundanud neil vale arusaama iseendast. Sellel tasandil alustavad nad töötajate ja teiste programmis osalejate julgustusel sildade ehitamist, et taastada katkenud suhted nende elus tähtsate inimestega.

Selleks, et maksimaalselt kasutada programmis osalemise aega osaleja kasuks ning tuua tema ellu muutusi, oleme rakendanud testi, mille abil selgitame välja valdkonnad, mis iga konkreetse mehe puhul paranemist vajavad. See sisaldab süvavaadet lapsepõlvekodule, tugevuste ja nõrkuste äramärkimist, samuti praeguse koduse elu kirjeldamist ja ülevaadet sellest, kuidas sõltuvus on mõjutanud tema perekonda.

Veel üks väga tähtis samm selles faasis on harjutus, mida nimetatakse sotsiogrammiks. See on aeg, mil mehed lugupidamises ja hoolivuses hindavad üksteise positiivseid ja negatiivseid külgi. Igal mehel tuleb osata ausalt hinnata teisi ning ka iseennast ja  seeläbi rakendada muutusi oma ellu.

 

 

TAASTUMINE - programmi sellel tasandil õpivad mehed tundma uimastisõltuvuse füüsilisi ja psüühilisi tagajärgi ning seda, kuidas olla vastutav oma paranemise eest. Sõltuvuse hingeliste, vaimsete ja füüsiliste külgedega seotud teemade käsitlemiseks kasutatakse piibellikku nõustamist, õppetunde ja väikegruppe.

 

SISEMINE TERVENEMINE - sisemise tervenemise faas annab meestele võimaluse tegeleda nende probleemide juurtega, mis sundisid neid ennasthävitavat elu elama. Nad õpivad käsitlema sügavaid emotsionaalseid haavu meditsiini abita. Ravitsedes nii oma valu ja haavasid ning lammutades endis valitsevaid mineviku piinavaid kogemusi, saavad nad vabaks. Nende südameis toimuvad muutused ja tervenemine, mis laseb neil saavutada terve suhte iseenda ja ümbritsevate inimestega.
See kõik ei muuda küll nende meeste minevikku, kuid võimaldab neil terveneda mälestustest halvast kohtlemisest, hülgamisest lapsepõlves, vms.

 

 

 

 

JÄRGIMINE - programmi eelmistes faasides veetsid mehed suurema osa ajast vaadeldes ja tundma õppides seda, mis oli põhjustanud nende sõltuvuse ja vastavad eluviisid. Mida kauem nad programmis õpivad, seda enam hakkab tähelepanu fookus muutuma. Nüüd keskendutakse sellele, kelleks nad on loodud, mitte aga sellele, kes nad olid varem. Nüüd õpitakse pühenduma teiste teenimisele, õpetamisele ja abivajajate eest hoolitsemisele.  Seeläbi omandavad meeste  elud uue eesmärgi – olla eeskujuks ja toeks teistele, eriti aga nendele, kes soovivad samuti sõltuvusest vabaneda.  

 

Programmiga liitumise tingimustest võid lugeda siit.

Lootuse Küla programm ei ole tasuta, kuid me teame, et 99% juhtudest ei ole rehabilitatsiooni vajavatel inimestel võimalik ise programmis osalemise eest tasuda, kuna nad pole kaua töötanud, võib olla isegi tulevad meile otse tänavalt… Programmiga seotud kulud tasume Lootuse Külale tehtud annetustest. Loe lähemalt.


Loe ka tööpraktikast, teeniva juhi programmist.

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee