Kokkuvõte 2012 aastal tehtud rehabilitatsioonitööst
 
 
2015
 
2014
 
2013
 
 
PRESSIINFO: MTÜ Lootuse Küla tänab rajatava naistekeskuse maaostuks annetanuid
 
 
Rootslased, Kanadalased ja Eestimaalased
 
 
Vabatahtlikke tuletõrjujate töörohke kuu
 
 
Andrei lõpetas programmi
 
 
Eesti Päevaleht, Ekspress, Delfi, Vikerraadio ja ajakiri Naised
 
 
PRESSIINFO: Naiste rehabilitatsioonikeskuse rajamine
 
 
Lõpp ja algus
 
 
Külas Rootsi sõpradel
 
 
Kolm lõpetajat
 
 
Viimast korda aastast 2012
 
 
Kokkuvõte 2012 aastal tehtud rehabilitatsioonitööst
 
 
Teguderohke detsember
 
 
Veoauto järelkäruga ning väikebuss
 
 
Rahulikke jõule ja õnnistatud uut aastat!
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

Kokkuvõte 2012 aastal tehtud rehabilitatsioonitööst
 

2012. aastal liitus Lootuse Küla programmiga 36 meest, mis on olnud ka enam- vähem viimaste aastate tase.

Edukalt lõpetas programmi 9 meest, lisaks on käesoleval aastal 2012.a. tulijatest lõpetanud tänaseks veel programmi 2 meest ning 9 meest 2012.a. liitunutest jätkavad sellel aastal programmi. Käesoleval aastal on programmiga liitunud juba 6 meest.

2012. aastal osales jätku- ehk treeningprogrammis 6 meest, kelledest selle on juba tänaseks edukalt lõpetanud 4. Jätkuprogrammis õppivad mehed on olulised abilised Küla personalile nii tööpraktika läbiviimisel kui ka õppetöös, aga samas on nad ka alustamas iseseisvat teenimist süstlavahetuspunktides, töös kodututega ja vahetus suhtlemises sõltlaste hulgas.
Praegu, 2013. aasta veebruaris, osaleb Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammis 14 meest ning sellele järgnevas treeningprogrammis õpivad lisaks 2 meest.

 


Üks oluline töövaldkond, mis kaasneb rehabilitatsiooniga on töö pereliikmetega. Selleks praktiseerime põhiliselt kahte erinevat viisi:
•    personaalsed paari-perenõustamise tunnid, kus abikaasad valmistavad nädala sees iseseisvalt tunniks ette ning peamiselt nädalavahetustel tuleme tunniks kokku; tavaliselt on tundide seeria vähemalt 10 ühe paari kohta; paaridega, kellega oleme seda praktiseerinud, on ilmnenud reaalses elus väga häid tulemusi;
•    situatsioonist lähtuvad personaalsete lahenduste otsimine ja nõustamine; see töö on pidev ja võiks öelda igapäevane, kuna enamus pereliikmeid on kaassõltlased ning vajavad samuti abi.

 


2012 a. programmi tulnutest 60% on olnud vene keelt kõnelevad ja 40% eestlased, see on olnud pisut erinev paarist eelnevast aastast, kui eestlaste osakaal on langenud isegi 20%ni.
Nagu ka eelnevatel aastatel on enamus liitunutest Tallinnast, Ida-Virumaalt või Harjumaalt, aga ka mujalt Eestimaalt.

 

Keskmine programmiga liitunute vanus on 34 eluaastat, see on pisut madalam, kui kõigi aastate keskmine ehk viimasel aastal on programmiga liitunud pisut nooremad mehed.
18 meest, kes liitusid programmiga, jätsid selle pooleli ning lahkusid enneaegselt, nendest 13 meest juba esimese kuu jooksul. See ei ole meile uus info, kõigi tegutsemisaastate jooksul oleme näinud, et 45% programmiga liitunutest lahkuvad esimesel kuul, kuna meiega liitumine toob neile kaasa liiga suure elu muutuse (ei saa tarvitada keelatud aineid, korrapärane päevaplaan, tööpraktika, õppetöö jne.).

Neli 2012 a. Lootuse Küla programmi ja/või treeningprogrammi lõpetanutest on õppinud või õppimas Smolenski Piiblikoolis. Ülejäänud mehed töötavad peamiselt Tallinnas või Paldiskis, aga ka muudes erinevates Eestimaa paikades. Töökoha leidmisega enamusel meie programmi lõpetanutest raskusi pole olnud, tunnistades oma mineviku vigu ning samal ajal näidates uut elu koos Jumalaga, on erinevate tööpaikade uksed avanenud. 75% lõpetanud meestest on seotud erinevate Eestimaa kogudustega.

Näeme, et Lootuse Küla lõpetanutel ei ole alati kerge integreeruda igapäeva ellu. Elu Lootuse Külas on ühtemoodi, elu ”muus maalimas” kohati raskem ning enam väljakutseid pakkuvam. Kolme eelmisel aastal lõpetanu kohta võime öelda, et nad otsivad igapäeva raskuste keskel oma teed Jumalaga ning vähemal või enamal määral on tulnud ette komistamisi. Heameel on tõdeda, et kuna omame enamusega head kontakti, siis nad ostivad abi meilt või saavad seda oma lähedastelt ning nad püüavad hoida kinni Jumalast ning puhtast teest. 2012 aastal pöördus lühemaks või pikemaks ajaks Lootuse Külla tagasi eelnevatel aastatel programmi lõpetanutest 6 meest, enamuses nad taasuuendavad oma põhimõtteid 2-3 kuud ning me lähetame nad tavaellu uuesti tagasi.

Nii nagu kogu meie kümne tegevusaasta jooksul on 69% programmi lõpetanutest jäänud kaineks ning elavad head ja väärikat elu - käivad tööl ja maksavad makse, nende lähisuhted on taastunud ja nad täidavad oma kohust perekondade ning ühiskonna ees – samalaadne on ka 2012 a. lõpetanute suhe kainusega.

Loe veel statistikast.

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee