2013 aastal toimunud arengud
 
 
2015
 
2014
 
 
Programmi lõpetamise teenistus 09.11.2014
 
 
Me hindame ja täname oma toetajaid!
 
 
Rauno lõpetas programmi
 
 
Kindlustusselts RSA korraldas toetuskampaania Lootuse Küla Päästeseltsi heaks
 
 
Lootuse Küla teeb ennetustööd noortega
 
 
Viimase aja meediakajastused:
 
 
PRESSIINFO: MTÜ Lootuse Küla rehabilitatsiooni eelprogramm
 
 
Muudatused personalis!
 
 
Rootsi misjonärid taaskord Lootuse Külas
 
 
Päästeteenistuse aumärk Viljam Borissenkole!
 
 
Ristimine!
 
 
Naistekeskuse tarbeks annetati Lootuse Külale taristu, töö käib personali leidmisega
 
 
Vilistlaste päev
 
 
Kaks olulist sündmust – Pavel lõpetas programmi, Vjatšeslav sai uue võimaluse
 
 
Ragnar lõpetas programmi, Nikita treeningu
 
 
Ragnar ja Liis abiellusid!
 
 
Lootuse Küla Keila Keskus AVATUD!
 
 
Arengud Naistekeskusega seoses
 
 
Marko lõpetas programmi
 
 
EKNK Aasta Vaimulik - Viljam Borissenko, Aasta Kogudus - Paldiski kogudus ning Aasta Toetaja - Sven-Inge Nilsson
 
 
Punase Risti teenetemärgi presidendilt sai ka piiskop-emeeritus Märt Vähi!
 
 
Uus sild Lootuse Külla sõitmiseks
 
 
Kokkuvõte 2013 a. tehtud rehabilitatsioonitööst
 
 
2013 aastal toimunud arengud
 
 
Töötukassa taas nõustamas peatselt programmi lõpetavaid mehi
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

2013 aastal toimunud arengud

 

Kui aasta 2012 peamiseks tegevussuunaks oli Lootuse Küla taristu parendamine ning efektiivsuse otsimine tegevuste keskel, siis aastat 2013 iseloomustab Lootuse Küla tänase territooriumi jõuline laiendamine. Alus selleks laienemiseks on rajatud muidugi aastaid varem.

 • 2011. a. sõlmisime 10 aastase rendilepingu Keila Baptistikogudusega kolmekorruselise maja kasutamiseks, kus saavad olema Lootuse Küla lõpetanutele ühiskonda integreerumiseks ajutised elamispinnad. 2013. a. ehitasime 85% ulatuses välja maja kolmanda korruse, kus on toad kaheksale mehele elamiseks, duširuumid, köök. Ehitustööd käivad suure hooga, lähima kuu jooksul plaanime esimesed mehed sisse kolida. Ehitanud on peamiselt Lootuse Küla mehed, aga on käinud abiks ka professionaalseid ehitajaid, elektrik, jne – suures osas oma tööaega annetanud isikud.

Eelmisel aastal käis Inglismaal treenigul ka Keila üksust juhtima hakkav mees, kes on lõptanud Lootuse Küla programmi 2 aastat tagasi ning seejärel läbinud treeningprogrammi Lootuse Külas. Samuti oleme valmis saamas reeglite ja paberimajandusega, mis reguleerib meie teenust Keilas.

 • Teine suur piiride laendamine on Lootuse Küla naistekeskuse avamiseks vajalike sammude astumine. Omades visiooni osta meie tänase maa kõrval asuv maa ning rajada sinna naistele vajalik taristu, kutsusime kevadel 2013 eestimaalasi tegema annetusi puuduvale 35 000 eurole. Eelnevalt olime saanud juba 20 000 eurot sihtotstarbelise annetusena. Meie palvetele vastati Eestist ja välismaalt ning vajaminev summa sai kokku. Detsembris ostsime maa.

Samas oleme avatud Jumala tööle ning naistekeskusega seonduvalt oleme läbirääkimistes Eesti riigiga, et omandada tasuta riigi omandis olev maatükk, mis samuti on Lootuse Külaga külgnev. Lisaks on Kanada ärimehed pannud kokku suure summa, mis võimaldaks meil omandada juba valmis taristu meie lähistel, kus saaks töö naistega alata kohe.

 • Samuti oleme saanud vastastikku nõu ja jõuga abiks olla teistele samas valdkonnas tegutsevatele organisatsioonidele nii Eestis, kui väljaspool ning nende kogemustest omakorda õppida. Meil on head suhted teiste rehabiliteerimiskeskustega, samuti ka valdkonda haldavate EV instantside ja ministeeriumidega, Töötukassaga, vanglatega, kriminaalhooldusega, jne. Oleme pidanud loenguid erinevates  õppeasutustes, samuti on õppurid käinud meie juures külas.

2013. a. olime kutsutud mitmetel ümarlaudadele, millede algatajaks olid erinevad EV ministeeriumid.

Osalesime ka Prahas toimunud Tean Challange Euroopa konverenstil (organisatsioon, kellel üle maailma liikmeid, kes tegustevad samadel põhimõtetel nagu Lootuse Küla; Lootuse Küla ei ole selle organisatsiooni liige).

 

 • Kindlasti peame oluliseks tööd EKNK Paldiski Koguduses. Sealne pastori kohusetäitja ja igapäevaelu vedaja on Lootuse Küla kasvandik Ragnar Lainesaar, kuid tagasihoidlik pole olnud ka kogu Lootuse Küla tiimi roll sealse koguduse ehituslike, vaimuliku ja kõigi muude töölõikude raames. Kaks Paldiski Koguduse juhatuse liiget kolmest on Lootuse Küla töötegijad ning osalevad aktiivselt sealses igapäevases töös ning koguduse ülesehitamises. Samuti on lastetöö juht Lootuse Külast ning ülistust teenistustel juhib Lootuse Küla koguduse liige.

 • 2013. aasta keskel kutsuti meid kristlikusse kodusse Petrulas, kus paluti tungivalt, et me võtaksime selle tööharu Lootuse Küla osaks ning hakkaksime seda arendama. Tänaseks on Petrula senine juht lahkunud oma Igavesse Koju ning oleme korraldamas pabereid ning tegutsemas selle töö üle võtmise osas. Petrula jääb eraldi juriidiliseks üksuseks, kuid kindlasti saab ta osaks Lootuse Külast. Oleme leidnud inimese, kes on valmis perega sinna kolima ning hakkama juhtima sealset tööd.

 • 2013. aastal loodi Olga ja Roman Lunjovi poolt Lootuse Küla Lastehoid OÜ, mis tegutseb ning ootab lapsi päevahoidu. Olga juhib seda ettevõtmist ning esimene laps on juba regulaarselt seal käimas. See ettevõte on loodud pigem väljaspool Lootuse Küla inimeste lastele.

 

Kõige selle kõrval oleme Lootuse Külas:

 • 2013. a. üheks suureks eesmärgiks oli meil järglaste kasvatamine, et organisastioon oleks jätkusuutlik. Uute töötajate leidmine. Efektiivsus ja läbimõeldud tegutsemine, seda enam, et meil on uusi tööharusid nii palju.

Oleme selles osas teinud edasiminekuid. Meil on 2 treeringprogrammi lõpetanud meest, kes on asumas tõenäoliselt Lootuse külla tööle: korraldama saekaatri elu ja tehnika valdkonda. Samuti loodame veel ühest mehest administartiivset abi Lootuse külas.

 • Käivitasime 1-kuuse sisseastumisprogrammi, mille läbivad nüüd personaalselt kõik Lootuse küla programmiga liitunud mehed; selle programmi eesmärk on vähendada esimesel kuul lahkuvate meeste arvu.
 • Lõpetasime Lootuse Küla sissesõidutee silla renoveerimise, selleks saime rahastust PRIAst. Lisaks sillale teretab teid külla tulles suur Lootuse küla märk.
 • Oleme saanud korrastatud 50% Lootuse Küla majade dokumendid ning jätkame seda protsessi 2014.a., et saada kõik nõuetekohaselt vormistatud.
 • Oleme suutnud jääda igapäevakulutusute tarbeks tehtavate annetustega 2012 a. tasemele, lisaks oleme saanud eriprojektideks rahastust (Keila, naistekeskus, majade ehitamine, jne.); samas on näha, et see ei kata meie vajadusi, kuna oleme palju kasvanud.. Selles osas peame suutma  areneda käesoleval aastal.
 • Saime positiivse vastuse PRIAlt, et meie Lootuse küla köögi uuendamise ja tänapäevastele tingimustele vastavaks rekonstrueerimise projekt saab toetust; ellu viime selle aastal 2014.

 

Me täname kõiki kogudusi, organisatsioone, kõiki sõpru, igakülgse materiaalse ja vaimuliku toetuse eest. Täname Eesti Kristlikku Nelipühi Kirikut, EKNK Lasnamäe Vene Kogudust, EKNK Abja-Paluoja kogudust, EKNK Tartu Maranata Kogudust, EKNK Kose Kogudust, EKNK Toompea Kogudust, EKNK Kabli Kogudust, EKNK Mõisaküla Kogudust, EKNK Palivere Kogudust ja teisi EKNK kogudusi, samuti ka teiste kristlike liitude kogudusi, kes meid toetavad finants-  ja muu igakülgse abiga.

Südamlik tänu meie sõpruskogudustele Rootsis ning abilistele üle maailma – Kanadast, Ameerika Ühendriikidest, Soomest, Norrast, ilma kelleta me poleks suutnud teostada vajalikke ehitustöid ega ka elada igapäevaelu.

 

Oluline on ka erinevate firmade toetus oma toodangu näol, toiduabi ja ehitus- ning muud materjalid: Loiri Pagar, Kala&Kala, Nordhause, Wienerberger, HC Betoon, Uponor Eesti AS, Sõbra Käsi MTÜ, Toiduabi MTÜ, Tallinna Külmhoone, Ants Paki Kadarbiku Talu  jpt. Abi toidu ja materjali näol osutavad meile ka paljud eraisikud. 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee