Arengud Naistekeskusega seoses
 
 
2015
 
2014
 
 
Programmi lõpetamise teenistus 09.11.2014
 
 
Me hindame ja täname oma toetajaid!
 
 
Rauno lõpetas programmi
 
 
Kindlustusselts RSA korraldas toetuskampaania Lootuse Küla Päästeseltsi heaks
 
 
Lootuse Küla teeb ennetustööd noortega
 
 
Viimase aja meediakajastused:
 
 
PRESSIINFO: MTÜ Lootuse Küla rehabilitatsiooni eelprogramm
 
 
Muudatused personalis!
 
 
Rootsi misjonärid taaskord Lootuse Külas
 
 
Päästeteenistuse aumärk Viljam Borissenkole!
 
 
Ristimine!
 
 
Naistekeskuse tarbeks annetati Lootuse Külale taristu, töö käib personali leidmisega
 
 
Vilistlaste päev
 
 
Kaks olulist sündmust – Pavel lõpetas programmi, Vjatšeslav sai uue võimaluse
 
 
Ragnar lõpetas programmi, Nikita treeningu
 
 
Ragnar ja Liis abiellusid!
 
 
Lootuse Küla Keila Keskus AVATUD!
 
 
Arengud Naistekeskusega seoses
 
 
Marko lõpetas programmi
 
 
EKNK Aasta Vaimulik - Viljam Borissenko, Aasta Kogudus - Paldiski kogudus ning Aasta Toetaja - Sven-Inge Nilsson
 
 
Punase Risti teenetemärgi presidendilt sai ka piiskop-emeeritus Märt Vähi!
 
 
Uus sild Lootuse Külla sõitmiseks
 
 
Kokkuvõte 2013 a. tehtud rehabilitatsioonitööst
 
 
2013 aastal toimunud arengud
 
 
Töötukassa taas nõustamas peatselt programmi lõpetavaid mehi
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

Arengud Naistekeskusega seoses

Eelmise aasta kevadel kutsusime inimesi üles annetama, et saaksime osta Lootuse Külaga külgneva maa, sooviga rajada sinna keskus naistele. Inimesed Eestimaalt ja mujalt riikidest aitasid meil saada kokku vajamineva summa ning 2013 a. detsembris omandasimegi soovitud krundi.

Täname kõiki, kes aitasid sellele kaasa!

Lootuse küla uus maa – ligi 10 hektarit – on juba meile palju kasu toonud, nimelt oleme viimased kolm kuud seal teinud sanitaarraiet ning meie järgmise kahe aasta vajalikud küttepuud on sealt varutud. Küttepuud on juba ka lõhutud ning riidas kuivamas ning talve ootamas.

Eeltoodud metsatööde juures on oluline veel see, et suurelt jaolt tegid seda tööd organisatsiooni  World Race Team misjonärid Ameerikast. Kolme kuu jooksul elasid Lootuse Külas kolm kümneliikmelist meeskonda (pildil: viimane misjonäride tiim Lootuse Külas). Nende misjonäri koolitus eeldas ligi aastast eemalolekut kodust ning mitmetes Euroopa ja teistel mandritel asetsevates riikides erinevates kohtades teenimist. Kindlasti ei olnud see metsatöö neile kerge, arvestades veel, et osad neist olid naised, kuid nad tegid seda ustavalt. Tänaseks on ameeriklased lahkunud järgmistele misjonipõldudele, me meenutame neid tänutundes ja igatsusega. Neist said pereliikmed! Word Race Teami tegevusel saate silma peal hoida siin.

Word Race Team finantseeris missiooni Lootuse Külas oma toetajate kaudu ise.

 

Kui 2013 a. hakkasime rääkima aastaid südames olnud soovist avada Naistekeskus, siis avanes ka võimalus taotleda vajaminev maa otsustuskorras riigilt, et saada endale tasuta Lootuse Külaga külgnev riigile kuuluv maa. Nimetatud krunt on ligi 90 hektarit, eelnimetatud otsustuskorras maa eraldamine on tööprotsessis. Maa-amet, justiitsminister, keskkonnaminister ja sotsiaalminister on andnud oma põhimõttelise nõusoleku eraldada maa MTÜ Lootuse Külale, kui riigi jaoks olulist rehabilitatsioonitööd tegevale ning häid tulemusi omavale MTÜ-le.

 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee