Selle aasta esimesed lõpetajad
 
 
2015
 
 
Tegus algus Lootuse Küla Järvakandi Keskuses
 
 
Karskusliit valis 2014. aasta tegijaks Lootuse Küla
 
 
Selle aasta esimesed lõpetajad
 
 
Kernu valla külavanemate koosolek Lootuse Külas
 
 
Tänukiri Märt Vähile panuse eest kristliku kriminaaltöö arengusse
 
 
Kasvav ja arenev Lootuse Küla Päästeselts alustab ka ennetustööga kogukonnas
 
 
Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale
 
 
Lootuse Küla mehed lõpetasid programmi!
 
 
Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!
 
 
2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu
 
 
2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte
 
 
Eestisse haamriga nr. 23
 
 
Tehti palju tööd, mis on suur samm seatud sihtide täitmise teel.
 
 
Järvakandi Keskus saab toetust KÜSK Arenguhüppe fondist
 
 
Lõpetamisteenistus Lootuse Külas 15.05.2015
 
 
Külas Kanadas!
 
 
Tunnustus Lootuse Külas tehtavale tööle
 
 
Keila Keskuses toetajate abiga uus mööbel ja köögitehnika!
 
 
Suur tänu kõigile, kes on aidanud meil varaste saagiks langenud tööriistade asemel uued soetada!
 
 
Meeldejääv programmi lõpetamine 9. augustil!
 
 
Vilistlaste päeva elamused
 
 
August tõi meile koos värvilise sügisilmaga ka kaks programmi lõpetajat.
 
 
Ristimisteenistused nii Eestis kui ka Kanadas
 
 
Lootuse Küla programmi lõpetanud liiguvad edasi Läti Piiblikooli:
 
 
Õppereis Itaaliasse
 
 
Kolme mehe lõpetamisteenistus 15.11.2015
 
 
Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid
 
 
Pühad Lootuse Külas
 
 
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI ja SOOVIME ÕNNISTATUD UUT AASTAT!
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

Selle aasta esimesed lõpetajad
Veebruarikuu esimesel pühapäeval toimunud jumalateenistusel said lõputunnistused kaks meest –  Aleksander ja Tarmo. Sellel erilisel päeval olid meile külla tulnud varem programmi lõpetanud ja hetkel Keila Keskuses elavad mehed, mitmed meie sõbrad Keila Baptisti kogudusest ja Rapla Vabakogudusest, tugiisikud Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudist.
Pildil Aleksander (vasakult teine) koos oma tugiisikutega. 

Aleksandrit tõenäoliselt ei oleks praegu elavate kirjas, kui tal ei oleks olnud kahte tugiisikut, Remetit ja Arvot. Tugiisiku ülesandeks on aidata kinnipidamiskohast vabanenul hoiduda uute kuritegude toimepanemisest ja pakkuda talle tuge sotsiaalsete oskuste taasõppimisel, et temast saaks enesega toime tulev ja hinnatud ühiskonnaliige. Remet ja Arvo tutvusid Aleksandriga ajal, mil ta viibis arestimajas. Nähes, et Aleksander ei saa iseseisvalt veel hakkama, aitasid nad tal tulla Lootuse Küla programmi.


Aleksander alustas fentanüüli tarvitamist 2008. aastal, pärast tema elus toimunud traagilisi sündmusi. Sõprade surmad ja tüdruksõbrast lahkuminek tekitasid valu, millele ta hakkas leevendust otsima. Katsetades aastate vältel edutult erinevaid narkomaaniast vabanemise mooduseid, leidis ta ikka ja jälle end samast olukorrast, aga veelgi sügavamal. Lootuse Külast kuulis ta sõbralt, kellega koos kunagi alustas narkootikumide tarvitamist ning kes oli saanud siit abi. Kuuldu andis Aleksandrile motivatsiooni ja usku ning ta tuli Lootuse Külla abi saama.
Pildil vasakult: Lootuse küla programmi lõpetanud Toomas, programmi lõpetaja Tarmo, Lootuse Küla tegevjuht Viljam Borissenko ja Lootuse Küla rajaja piiskop Märt Vähi.


Täna Keila Keskuses elav Toomas tuli oma sõbra Tarmo lõpetamisele kaasa elama ja teda õnnitlema. Tarmo oli alkoholisõltluvuses üle 30 aasta. Pikkade ja pidevate joomatsüklite tagajärjel leidis Tarmo ennast lootusetus seisus tänavalt. Kui mõni sõltlane väidab, et tal on liiga hilja joomist maha jätta, siis Tarmo muudetud elu on sellele risti vastupidine tõestus. Ole sa kuitahes pikka aega sõltlane, kuniks elad, on sul võimalik oma elu muuta.

Tänaseks on mõlemal lõpetajal eesmärgid ja sihid paigas ning nad suunduvad edasi Keila Keskusesse, kus algab uus etapp nende elus.

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee