Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale
 
 
2015
 
 
Tegus algus Lootuse Küla Järvakandi Keskuses
 
 
Karskusliit valis 2014. aasta tegijaks Lootuse Küla
 
 
Selle aasta esimesed lõpetajad
 
 
Kernu valla külavanemate koosolek Lootuse Külas
 
 
Tänukiri Märt Vähile panuse eest kristliku kriminaaltöö arengusse
 
 
Kasvav ja arenev Lootuse Küla Päästeselts alustab ka ennetustööga kogukonnas
 
 
Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale
 
 
Lootuse Küla mehed lõpetasid programmi!
 
 
Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!
 
 
2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu
 
 
2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte
 
 
Eestisse haamriga nr. 23
 
 
Tehti palju tööd, mis on suur samm seatud sihtide täitmise teel.
 
 
Järvakandi Keskus saab toetust KÜSK Arenguhüppe fondist
 
 
Lõpetamisteenistus Lootuse Külas 15.05.2015
 
 
Külas Kanadas!
 
 
Tunnustus Lootuse Külas tehtavale tööle
 
 
Keila Keskuses toetajate abiga uus mööbel ja köögitehnika!
 
 
Suur tänu kõigile, kes on aidanud meil varaste saagiks langenud tööriistade asemel uued soetada!
 
 
Meeldejääv programmi lõpetamine 9. augustil!
 
 
Vilistlaste päeva elamused
 
 
August tõi meile koos värvilise sügisilmaga ka kaks programmi lõpetajat.
 
 
Ristimisteenistused nii Eestis kui ka Kanadas
 
 
Lootuse Küla programmi lõpetanud liiguvad edasi Läti Piiblikooli:
 
 
Õppereis Itaaliasse
 
 
Kolme mehe lõpetamisteenistus 15.11.2015
 
 
Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid
 
 
Pühad Lootuse Külas
 
 
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI ja SOOVIME ÕNNISTATUD UUT AASTAT!
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale 


Järvakandi Keskuse juht Villy Võrk käis veebruaris kahenädalasel kogemuste omandamise ja teadmiste kogumise õppereisil Inglismaal. Reisi eesmärgiks oli tutvuda erinevate Teen Challenge keskustega ning mõista paremini nende töö aluspõhimõtteid.

Teen Challenge (TC) on üle maailma tegutsev organisatsioon, kellega Lootuse Külal on sarnased tegutsemispõhimõtted. TC võrgustikku kuuluvaid keskusi on täna 106-s erinevas riigis. Meil on üks ja seesama sihtgrupp, kellele abi pakume – alkohoolikud ja narkomaanid. Lootuse Küla esindajad on paaril viimasel aastal käinud Teen Challenge aastakonverentsidel tutvumas erinevate rehabilisatsioonitööd tegevate keskustega üle kogu maailma. Samuti on Teen Challange juhid Thomas J.Bremer ja Shane VanMeter külastanud Lootuse Küla keskust Laitses.


Viimaste aastate jooksul on Lootuse Küla juhtides kasvanud ja tugevnenud visioon - mitte ainult aidata sõltlasi neid Laitses rehabiliteerides, nagu me seda juba üle kümne aasta arenevalt teinud oleme, vaid minna välja tänavatele ja kohtuda abivajajatega just seal, kus nad elavad ja kulgevad. Leidsime, et Järvakandi Keskus oleks hea koht, kus seda visiooni ellu viia. Põhiprogrammiga ja eelprogrammiga liitunud sõltlased on oma eludega siiski pisut erinevates punktides. Järvakandis on meestel võimalus saada kohanemise ja endas selgusele jõudmise aega. Samal ajal on Villy Võrk tundnud soovi töötada just selles töölõigus. Meil on hea meel, et Lootuse Küla visioon ja Villy omavahel Järvakandis kokku said.


Lootuse Küla läkitaski Villy Inglismaale teadmisi ja kogemusi omandama, et rakendada TC-laadset tööd ka Eestis -  minna ise välja tänavatele abivajajate juurde, jõuda vahetult just nende inimesteni, kes iseseisvalt ei suuda esimest sammu teha või ei pea oma elus enam muutusi võimalikuks.Kuna Teen Challenge UK-l on aastatepikkused kogemused töös sõltlastega tänavatel ning preprogrammi juhtimises, siis oli meil hea võimalus õppida heade tegijate käest ja alustada Järvakandi Keskuses eelprogrammi rakendamist.

Reisil erinevatesse TC-keskustesse osales Villy ka ise seal toimuvas tänavatöös, kus pakutakse sõltlastele ”nüüd ja kohe” otsest võimalust asuda rehabilisatsioonikeskusesse oma elu muutma.
Kahe nädala jooksul külastas Villy kokku üle 20-e Teen Challenge keskust. Pildil endine häärber Whitchester House Šotimaal, mis on kohandatud rehabilitatsioonikeskuseks, kus hetkel viibib 20 abivajajat. 
Kõige meeldejäävamad hetked reisist olid need õhtud, mil mindi ühise meeskonnana välja tänavatele. Selleks on keskustel spetsiaalselt väljaehitatud bussid või järelhaagised, kus on kõik vajalik, et pakkuda sooja vastuvõttu abivajajatele, alates kohvist ja lõpetades WC-ga. Meeskond koosnes tavaliselt 5 või 6-st inimesest, kes tegelesid nii inimeste nõustamisega kui ka Jumalasõna jagamisega.
Pildil Villy (vasakul) koos Geofryga, kes on Teen Challenge Leeds outreachi ehk tänavatöö juht. Geofry ise oli 7 aastat tagasi Inglismaa tänavatel „narkoparun“ vahendades nii narkootikume kui ka prostitutsiooni. Läbi tema muudetud elu ja alustatud tänavatöö on saanud paljud inimesed abi ja tuge sõltuvusest vabanemisel.
Tänavatöö efektiivsus ja tulemus sõltub paljuski sellest, kui püsiv sa seda tehes oled. Tuleb alati viibida kindlatel kellaegadel kindlates kohtades, et abivajaja teaks, kus asub tema väljapääs sõltuvusest. See on omakorda väljakutse igale töötajale - pead olema hästi organiseeritud ja sa ei tohi sõltuda ilmast ega oma  tujudest. Tänavatele mindi peamiselt kolmel moel: telgi, järelhaagise või bussiga.
Ühel hommikul pärast reisi jagas Villy oma Inglismaa-elamusi Lootuse Küla programmis olevatele meestele. Seekord, saabudes Laitsesse, tõi ta endaga kaasa ka kaks uut meest, kes on läbinud sissejuhatava eelprogrammi Järvakandis ja otsustanud jätkata põhiprogrammis Laitse keskuses. 

Villy tõi reisikogemusi jagades esile ühe põhilise omaduse, mis peab olema tänavatöö tegemiseks, on julgus. Ta kutsus täna Lootuse Küla programmis olevaid mehi üles, et  neil on hea potentsiaal tänavatööd teha, sest sama julgusega millega kunagi tehti kurja, saab nüüd teha head - minna ja aidata neid inimesi, kes vajavad abi tänavatel!Lootuse Küla Järvakandi Keskusel ei ole veel oma ratastel maja või järelhaagist, millega teha tööd tänavatel, aga kui sinul on see olemas ja sa soovid selle meile annetada, võta meiega, palun, ühendust ja anna oma soovist teada!

 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee