Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!
 
 
2015
 
 
Tegus algus Lootuse Küla Järvakandi Keskuses
 
 
Karskusliit valis 2014. aasta tegijaks Lootuse Küla
 
 
Selle aasta esimesed lõpetajad
 
 
Kernu valla külavanemate koosolek Lootuse Külas
 
 
Tänukiri Märt Vähile panuse eest kristliku kriminaaltöö arengusse
 
 
Kasvav ja arenev Lootuse Küla Päästeselts alustab ka ennetustööga kogukonnas
 
 
Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale
 
 
Lootuse Küla mehed lõpetasid programmi!
 
 
Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!
 
 
2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu
 
 
2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte
 
 
Eestisse haamriga nr. 23
 
 
Tehti palju tööd, mis on suur samm seatud sihtide täitmise teel.
 
 
Järvakandi Keskus saab toetust KÜSK Arenguhüppe fondist
 
 
Lõpetamisteenistus Lootuse Külas 15.05.2015
 
 
Külas Kanadas!
 
 
Tunnustus Lootuse Külas tehtavale tööle
 
 
Keila Keskuses toetajate abiga uus mööbel ja köögitehnika!
 
 
Suur tänu kõigile, kes on aidanud meil varaste saagiks langenud tööriistade asemel uued soetada!
 
 
Meeldejääv programmi lõpetamine 9. augustil!
 
 
Vilistlaste päeva elamused
 
 
August tõi meile koos värvilise sügisilmaga ka kaks programmi lõpetajat.
 
 
Ristimisteenistused nii Eestis kui ka Kanadas
 
 
Lootuse Küla programmi lõpetanud liiguvad edasi Läti Piiblikooli:
 
 
Õppereis Itaaliasse
 
 
Kolme mehe lõpetamisteenistus 15.11.2015
 
 
Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid
 
 
Pühad Lootuse Külas
 
 
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI ja SOOVIME ÕNNISTATUD UUT AASTAT!
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!


Lootuse Küla eelprogramm Järvakandis, mis on uus ja vajalik osa rehabilitatsiooniprogrammis vajab finantstuge. Oleme aastaid soovinud minna tänavatele ja kuulutada seal sõltlastele ning innustada neid „nüüd ja kohe“ kaasa tulema ja oma elu muutma. 


Täna on see sündimas - me läheme Järvakandist välja abivajajate juurde ja kutsume neid astuma esimese sammu ning liituma Lootuse Küla eelprogrammiga Järvakandis, kus need aastaid sõltuvuses olnud mehed saavad kahe kuu jooksul kaineneda. Seejärel tuleb teha valik, kas jätkata Lootuse Külas Laitses või minna tagasi tänavatele.


Järvakandis on praegu abi saamas kümmekond meest ja lisaks on viis meest sealt juba liitunud põhiprogrammiga Laitses!

Kõik need muutused on samal ajal meie ette toonud VÄLJAKUTSED IGAPÄEVAKULUDE TASUMISE OSAS: toit, elekter, haldus, majapidamine, meditsiin jne. Nimetatud kulud JÄRVAKANDIS on ca 3500 eurot kuus. Kuna seal pole meil veel ise teenimise võimalusi - mehed teevad majade hooldus- ja muid esmavajadusi katvaid töid - siis enamus sellest summast on puudu. Paljud on juba aastaid olnud Lootuse küla toetajad. Seda hea sõna või palvega toetades, oma aega andes või finantsidega toetades. Me täname kõiki teid, kes olete olnud meie ustavad abilised ja seeläbi innustanud meid edasi minema.

Palume teie ja kõigi teiste abi ka nüüd. Palume teil toetada LOOTUSE KÜLA JÄRVAKANDI KESKUST – annetades näiteks 5, 15 või rohkem eurot kuus! Nii saame koos kokku vajamineva summa. 
 
Oleme südamest tänulikud iga annetuse eest! Annetuste abil aitate te panna uuele alusele meeste ning seeläbi ka nende lähedaste elud. Vajame jätkuvaid annetusi ka Lootuse Külas toimuvale põhiprogrammile, kus hetkel on oma elu muutmas 20 meest!
 


Annetused palume teha:  
MTÜ Lootuse Küla, Järvakandi töö toetuseks:
Swedbank, EE022200221059675870 
 
MTÜ Lootuse Küla, Lootuse Küla põhiprogrammi toetuseks:
Swedbank, EE242200221017410925
 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee