Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!

Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!


Lootuse Küla eelprogramm Järvakandis, mis on uus ja vajalik osa rehabilitatsiooniprogrammis vajab finantstuge. Oleme aastaid soovinud minna tänavatele ja kuulutada seal sõltlastele ning innustada neid „nüüd ja kohe“ kaasa tulema ja oma elu muutma. 


Täna on see sündimas - me läheme Järvakandist välja abivajajate juurde ja kutsume neid astuma esimese sammu ning liituma Lootuse Küla eelprogrammiga Järvakandis, kus need aastaid sõltuvuses olnud mehed saavad kahe kuu jooksul kaineneda. Seejärel tuleb teha valik, kas jätkata Lootuse Külas Laitses või minna tagasi tänavatele.


Järvakandis on praegu abi saamas kümmekond meest ja lisaks on viis meest sealt juba liitunud põhiprogrammiga Laitses!

Kõik need muutused on samal ajal meie ette toonud VÄLJAKUTSED IGAPÄEVAKULUDE TASUMISE OSAS: toit, elekter, haldus, majapidamine, meditsiin jne. Nimetatud kulud JÄRVAKANDIS on ca 3500 eurot kuus. Kuna seal pole meil veel ise teenimise võimalusi - mehed teevad majade hooldus- ja muid esmavajadusi katvaid töid - siis enamus sellest summast on puudu. Paljud on juba aastaid olnud Lootuse küla toetajad. Seda hea sõna või palvega toetades, oma aega andes või finantsidega toetades. Me täname kõiki teid, kes olete olnud meie ustavad abilised ja seeläbi innustanud meid edasi minema.

Palume teie ja kõigi teiste abi ka nüüd. Palume teil toetada LOOTUSE KÜLA JÄRVAKANDI KESKUST – annetades näiteks 5, 15 või rohkem eurot kuus! Nii saame koos kokku vajamineva summa. 
 
Oleme südamest tänulikud iga annetuse eest! Annetuste abil aitate te panna uuele alusele meeste ning seeläbi ka nende lähedaste elud. Vajame jätkuvaid annetusi ka Lootuse Külas toimuvale põhiprogrammile, kus hetkel on oma elu muutmas 20 meest!
 


Annetused palume teha:  
MTÜ Lootuse Küla, Järvakandi töö toetuseks:
Swedbank, EE022200221059675870 
 
MTÜ Lootuse Küla, Lootuse Küla põhiprogrammi toetuseks:
Swedbank, EE242200221017410925