2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte
 
 
2015
 
 
Tegus algus Lootuse Küla Järvakandi Keskuses
 
 
Karskusliit valis 2014. aasta tegijaks Lootuse Küla
 
 
Selle aasta esimesed lõpetajad
 
 
Kernu valla külavanemate koosolek Lootuse Külas
 
 
Tänukiri Märt Vähile panuse eest kristliku kriminaaltöö arengusse
 
 
Kasvav ja arenev Lootuse Küla Päästeselts alustab ka ennetustööga kogukonnas
 
 
Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale
 
 
Lootuse Küla mehed lõpetasid programmi!
 
 
Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!
 
 
2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu
 
 
2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte
 
 
Eestisse haamriga nr. 23
 
 
Tehti palju tööd, mis on suur samm seatud sihtide täitmise teel.
 
 
Järvakandi Keskus saab toetust KÜSK Arenguhüppe fondist
 
 
Lõpetamisteenistus Lootuse Külas 15.05.2015
 
 
Külas Kanadas!
 
 
Tunnustus Lootuse Külas tehtavale tööle
 
 
Keila Keskuses toetajate abiga uus mööbel ja köögitehnika!
 
 
Suur tänu kõigile, kes on aidanud meil varaste saagiks langenud tööriistade asemel uued soetada!
 
 
Meeldejääv programmi lõpetamine 9. augustil!
 
 
Vilistlaste päeva elamused
 
 
August tõi meile koos värvilise sügisilmaga ka kaks programmi lõpetajat.
 
 
Ristimisteenistused nii Eestis kui ka Kanadas
 
 
Lootuse Küla programmi lõpetanud liiguvad edasi Läti Piiblikooli:
 
 
Õppereis Itaaliasse
 
 
Kolme mehe lõpetamisteenistus 15.11.2015
 
 
Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid
 
 
Pühad Lootuse Külas
 
 
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI ja SOOVIME ÕNNISTATUD UUT AASTAT!
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte

 

2014. aastal liitus Lootuse Küla programmiga 41 meest, mis on enam kui viimastel aastatel. Edukalt lõpetas nendest programmi 10 meest. 

2014. aastal õppis jätku- ehk treeningprogrammis 6 meest, kelledest üks selle ka eelmisel aastal edukalt lõpetas, teised on lõpetamas aastal 2015. Treeningprogrammis õppivad mehed on olulised abilised personalile nii tööpraktika läbiviimisel kui ka õppetöös ja muudes rehabilitatsiooniprogrammi osades, seda nii Laitses, kui ka Järvakandis

Praegu, 2015 aasta märtsis, osaleb Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammis Laitses 20 meest ja eelprogrammis Järvakandis 10 meest. 

2014.a. programmi tulnutest 21% olid vene keelt kõnelevad ja 79% eestlased, eestlaste osakaal on viimaste aastatega pidevalt tõusnud, seda ka 2014 võrreldes 2013 aastaga. 
Suurimaks mõjutajaks võib siin olla eestikeelses meedias hea kajastuse saamine Lootuse Küla tööle, seeläbi on eesti keelt kõnelevad inimesed julgenud loota abile ja liitunud programmiga.

Nagu ka eelnevatel aastatel, on enamus liitunutest Tallinnast, Kesk-Eestist, Ida-Virumaalt või Harjumaalt, aga ka mujalt Eestist.
Keskmine programmiga liitunute vanus on 39 eluaastat, mis on kõrgem, kui eelmise aasta keskmine. 
 
24 meest jätsid programmi pooleli ning lahkusid enneaegselt, nendest 10 meest juba esimese kuu jooksul. Viimane ei ole meile uus info, kõigi tegutsemisaastate jooksul oleme näinud, et 45% programmiga liitunutest lahkuvad esimesel kuul, kuna programmiga liitumine toob kaasa liiga suure elumuutuse (ei saa tarvitada keelatud aineid, korrapärane päevaplaan, tööpraktika, õppetöö jne). Selle vältimiseks rakendasime 2014. aastal sissejuhatava programmi, kus Lootuse Külaga äsja liitunud uued mehed esimesel kuul osalevad personaalsetes spetsiaalsetes sissejuhatavates tundides ning nende probleemidega tegeletakse veelgi individuaalsemalt, kui seni.


Üks oluline töövaldkond, mis kaasneb töös sõltlastega, on ka nende pereliikmete aitamine ja nõustamine. Selleks praktiseerime põhiliselt kahte erinevat moodust:
  • personaalsed paari-perenõustamise tunnid, kus abikaasad valmistavad nädala sees iseseisvalt tunniks ette ning peamiselt nädalavahetustel tuleme tunniks kokku; tavaliselt on tundide seeria vähemalt 10 ühe paari kohta; paaridel, kellega oleme seda praktiseerinud, on ilmnenud reaalses elus väga häid tulemusi; 
     
  • ​situatsioonist lähtuv personaalsete lahenduste otsimine ja nõustamine; see töö on pidev ja võiks öelda igapäevane, kuna enamus pereliikmeid on kaassõltlased ning vajavad samuti abi.


Üks 2014. a. Lootuse Küla programmi lõpetanutest on õppimas Piiblikoolis Lätis. Ülejäänud mehed töötavad peamiselt Tallinnas, Sauel või Keilas. Töökoha leidmisega enamusel meie programmi lõpetanutest raskusi pole olnud, tunnistades oma mineviku vigu ning samal ajal näidates uut elu koos Jumalaga, on erinevate tööpaikade uksed neile avanenud.

Meie kaheteistkümne tegevusaasta jooksul on 70% programmi lõpetanutest jäänud kaineks ning elavad head ja väärikat elu - käivad tööl ja maksavad makse, nende lähisuhted on taastunud ja nad täidavad oma kohust perekondade ning ühiskonna ees.

Viimastel aastatel on sagenenud trend, et programmilõpetanud mehed tulevad kuuks-paariks tagasi Lootuse Küla programmi, kuna valede valikute tõttu on elu pöördumas tagasi vanale sõltuvuse rajale. Neid mehi ei ole palju, kuid igal aastal mõned. Oleme neile selle taashäälestamise aja võimaldanud ja siis uuesti teele läkitanud.

2014. aastal käivitasime Lootuse Küla Keila Keskuse, kus programmi lõpetanud saavad elada, sealt käia tööl ja integreeruda ühiskonda meie toel aasta vältel. Keilas elab hetkel 5 meest. Samuti käivitasime rehabilitatsiooniprogrammi eelprogrammi Järvakandis, kuhu kutsume inimesi tänavalt ning innustame neid muutma oma elu. Mõlemad uued Keskused on alles algusjärgus ning seepärast numbrites raske kajastada. Meie eesmärgiks on mõlema ettevõtmisega olla veelgi effektiivsemad rehabilitsatiooni töös.


Kokkuvõtvalt: oleme hoidnud rehabilitatsiooni- ja treeningprogrammi viimaste aastate kõrget taset, samas lihvides ja parendades nüansse kõigis tegevusvaldkondades.


 

 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee