2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu
 
 
2015
 
 
Tegus algus Lootuse Küla Järvakandi Keskuses
 
 
Karskusliit valis 2014. aasta tegijaks Lootuse Küla
 
 
Selle aasta esimesed lõpetajad
 
 
Kernu valla külavanemate koosolek Lootuse Külas
 
 
Tänukiri Märt Vähile panuse eest kristliku kriminaaltöö arengusse
 
 
Kasvav ja arenev Lootuse Küla Päästeselts alustab ka ennetustööga kogukonnas
 
 
Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale
 
 
Lootuse Küla mehed lõpetasid programmi!
 
 
Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!
 
 
2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu
 
 
2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte
 
 
Eestisse haamriga nr. 23
 
 
Tehti palju tööd, mis on suur samm seatud sihtide täitmise teel.
 
 
Järvakandi Keskus saab toetust KÜSK Arenguhüppe fondist
 
 
Lõpetamisteenistus Lootuse Külas 15.05.2015
 
 
Külas Kanadas!
 
 
Tunnustus Lootuse Külas tehtavale tööle
 
 
Keila Keskuses toetajate abiga uus mööbel ja köögitehnika!
 
 
Suur tänu kõigile, kes on aidanud meil varaste saagiks langenud tööriistade asemel uued soetada!
 
 
Meeldejääv programmi lõpetamine 9. augustil!
 
 
Vilistlaste päeva elamused
 
 
August tõi meile koos värvilise sügisilmaga ka kaks programmi lõpetajat.
 
 
Ristimisteenistused nii Eestis kui ka Kanadas
 
 
Lootuse Küla programmi lõpetanud liiguvad edasi Läti Piiblikooli:
 
 
Õppereis Itaaliasse
 
 
Kolme mehe lõpetamisteenistus 15.11.2015
 
 
Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid
 
 
Pühad Lootuse Külas
 
 
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI ja SOOVIME ÕNNISTATUD UUT AASTAT!
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu


Oleme vaatanud tagasi aastasse 2014 ja võime märksõnadeks öelda: Lootuse Küla Keila ning Järvakandi Keskuste käivitamine, Naistekeskuseks vajaliku taristu ostmine ning selle parandamine.

 

KEILA KESKUS:
 
Lootuse Küla Keila Keskus on rajatud aitamaks veelgi paremini rehabilitatsioniprogrammi lõpetanutel integreeruda ühiskonda. 
Keskus avati 2014. aasta alguses, 2011 aastal saime selle hooneosa 10-neks aastaks tasuta rendile Keila Baptisti koguduselt. Suur tänu Keila kogudus! Keila kogudus on ka vaimulikuks toetajaks ja -koduks Lootuse Küla Keila Keskuses elavatele meestele. 
 
Hoone ülemisele korrusel on valminud magamisruumid seitsmele mehele, kööginurk, duširuumid ja muu vajalik. Plaanide kohaselt tuleb teisele korrusele elutuba, kus saab võtta vastu külalisi, lõõgastuda, suhelda ja vaba aega veeta. Esimesele korrusele ehitame samuti elamispinnad. 


Keskuse elanikega sõlmitakse leping, kus täpsustatakse kodukord ja muu vajalik. 
 
Tähtis on programmilõpetanule, et talle jääksid kõrvale õiged inimesed, kellega saab probleemide puhul rääkida ja vajadusel nõustamist läbi viia. Keila Keskuses saavad mehed elada kuni aasta, selle ajaga saavad nad ise kindlamaks ja tugevamaks ning neil on kergem asuda omalkäel elama.
 
2015. aasta alguseks elab Keila Keskuses 5 meest, kes kõik käivad tööl ja liiguvad sihikindlalt enda eluga õiges suunas. 


JÄRVAKANDI KESKUS:
 
Lootuse Küla Järvakandi Keskus tegutseb eelprogrammina Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammile. See ei ole eraldiseisev programm, vaid osa Lootuse Küla programmist. Siia ootame ja kutsume tänavatelt ja nn „kuumadest punktidest“ inimesi, kes midagi oma eluga enam peale hakata ei oska, kes pole võib olla olnud kained kuid ja isegi aastaid.
 
Järvakandis saavad inimesed kaineneda ning selgineda. Aega selleks on kuni kolm kuud. Seejärel on neil võimalik teha järgmine samm – jätkata Lootuse Küla rehabilitatstiooniprogrammis ning asuda elama Lootuse Külla Laitses või minna tagasi tänavatele. 


Järvakandi Keskuses on 4 hoonet, milles on abivajajatele ja töötajatele vajalikud eluruumid, söögisaal ja koguduse hoone, väliköök, laagrimaja. Programmisolijate majas on 12 voodikohta, nendest osad on mõeldud Lootuse Küla Teeniva Juhi Programmis olevatele meestele. 
 
Järvakandi Keskust juhib Villy Võrk, kes kolis oma abikaasa Maarja ning viie lapsega elama keskusesse ning on teinud palju tööd, et luua uus struktuur, mille alusel sõltlasi aidatakse. 2015 aastal soovime Järvakandist arendada välja tänavaevangelismi tööharu.
 
Järvakandis on praegu abi saamas kümmekond meest ja lisaks on viis meest sealt juba liitunud põhiprogrammiga Laitses. 


MUUD ARENGUD:
 
2014. aastal soetasime välistoetajate abiga MTÜ Lootuse Küla Naistekeskusele sobiva hoonetekompleksi ning alustasime selle kaasajastamist vastavalt keskuse avamiseks vajaminevale. Lähiaastal loodame koolitada keskuse juhi ning alustada abivajajate vastuvõtmist.
 
Oleme saanud vastastikku nõu ja jõuga abiks olla ning ise abi saada koostöös teiste samas valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega, rehabilitatsioonikeskustega nii Eestis, kui väljaspool (s.h. Teen Challenge (TC), organisatsioonid Baltikumis, Rootsis, Põhja-Ameerikas).
Meil on head suhted valdkonda haldavate EV instantside ja ministeeriumidega, Töötukassaga, vanglatega, kriminaalhooldusega jne. 2014. a. olime kutsutud mitmetele ümarlaudadele, millede algatajaks olid erinevad EV ministeeriumid.
 
2014 aastal alusasime uue ja süstemaatilisema moega ennetustööga koolides. Kui ennem olime külastanud koole ja õpilased käisid meie juures ekskursioonidel omapoolse algatusena, siis nüüd koostöös noorsoopolitseinikega külastame koole ning anname loenguid ja tunnistuse endisest ja uuest elust. 
 
2014 aasta alguseks lõpetasime Lootuse Küla sissesõidu silla renoveerimise ning samuti programmi meeste kätetööna valmis Lootuse Küla logoga silmapaistvalt suur märk, mis tervitab meid kõiki külla sõites. Silla renoveerimiseks saime rahastuse PRIA-lt.
 


TUNNUSTUSED ja koostööEesti organiseeritud tuletõrje 95. aastapäeval andsid siseminister ja Päästeameti peadirektor MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi asutajale, juhatuse esimehele ja vabatahtlikule päästjale Viljam Borissenkole Päästeteenistuse Medali

Eesti vanglate vaimulike teenistuse 25. aastapäeval tunnustati piiskop emeeritus Märt Vähit tänukirjaga mõjuka panuse eest Eesti kriminaaltöö arengusse.

2014 aasta EKNK Kevadkonverenstil valiti diakon Viljam Borissenko 2013 aasta Vaimulikuks.
 
 
Lootuse Küla tegevjuht Viljam Borissenko on Tallinna Vangla vanglakomisjoni liige.Vabatahtlik Päästeselts
 
Päästeseltsis on aktiivsed liikmed, lisaks Lootuse Küla töötegijatele ka neli tublit ja hakkajat kohalikku meest. Lootuse Küla Päästeselts MTÜ on ainuke päästeselts Kernu vallas, vallavalitsus toetab meie tegevust ja päästeseltsi esimees V. Borissenko on ka Kernu valla kriisikomisjoni liige.
 
2014. aastal on Lootuse Küla Päästeselts olnud 90% koguajast valves, s.t.operatiivses väljasõidu valmisolekus. Selle aja jooksul on olnud 31 väljasõitu.
Täiendatud on päästetehnikat, hangitud ujuvpump ning erinevat kustutusvarustust. Seltsi esindajad osalesid suvel vabatahtlike päästeseltside kokkutulekul. Läbitud on lisakoolitusi päästjatele ning fokuseeritud tähelepanu sellele, et 2015 aastal saaks teha sihipärast ennetustööd, s.h. kodukülastusi.
 
LÕPETUSEKS
 
Me täname kõiki inimesi, kogudusi, organisatsioone, kes te meid toetate! Südamlik tänu meie sõpradele Rootsis ning abilistele üle maailma – Kanadas, Ameerika Ühendriikides, Saksamaal, Soomes, Norras, Hollandis, ilma kelleta me poleks suutnud teostada vajalikke ehitustöid ega ka elada igapäevaelu.
 

Oluline on ka erinevate firmade toetus oma toodangu näol, toiduabi ja ehitus- ning muud materjalid: Loiri Pagar, Kala&Kala, Nordhaus, Wienerberger, HC Betoon, Uponor Eesti AS, Sõbra Käsi MTÜ, Toiduabi MTÜ, Tallinna Külmhoone, Harvest 21, Ants Paki Kadarbiku Talu jpt. Abi toidu ja materjali näol osutavad meile ka paljud eraisikud.

 
 
 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee