Õppereis Itaaliasse
 
 
2015
 
 
Tegus algus Lootuse Küla Järvakandi Keskuses
 
 
Karskusliit valis 2014. aasta tegijaks Lootuse Küla
 
 
Selle aasta esimesed lõpetajad
 
 
Kernu valla külavanemate koosolek Lootuse Külas
 
 
Tänukiri Märt Vähile panuse eest kristliku kriminaaltöö arengusse
 
 
Kasvav ja arenev Lootuse Küla Päästeselts alustab ka ennetustööga kogukonnas
 
 
Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale
 
 
Lootuse Küla mehed lõpetasid programmi!
 
 
Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!
 
 
2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu
 
 
2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte
 
 
Eestisse haamriga nr. 23
 
 
Tehti palju tööd, mis on suur samm seatud sihtide täitmise teel.
 
 
Järvakandi Keskus saab toetust KÜSK Arenguhüppe fondist
 
 
Lõpetamisteenistus Lootuse Külas 15.05.2015
 
 
Külas Kanadas!
 
 
Tunnustus Lootuse Külas tehtavale tööle
 
 
Keila Keskuses toetajate abiga uus mööbel ja köögitehnika!
 
 
Suur tänu kõigile, kes on aidanud meil varaste saagiks langenud tööriistade asemel uued soetada!
 
 
Meeldejääv programmi lõpetamine 9. augustil!
 
 
Vilistlaste päeva elamused
 
 
August tõi meile koos värvilise sügisilmaga ka kaks programmi lõpetajat.
 
 
Ristimisteenistused nii Eestis kui ka Kanadas
 
 
Lootuse Küla programmi lõpetanud liiguvad edasi Läti Piiblikooli:
 
 
Õppereis Itaaliasse
 
 
Kolme mehe lõpetamisteenistus 15.11.2015
 
 
Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid
 
 
Pühad Lootuse Külas
 
 
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI ja SOOVIME ÕNNISTATUD UUT AASTAT!
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

Õppereis Itaaliasse

 

Septembrikuu viimasel nädalal oli Lootuse Küla esindajal võimalus osaleda Justiitsministeeriumi korraldatud õppereisil Itaaliasse. Nelja päeva jooksul külastati kahte rehabilitatsioonikeskust, kahte asendusainet  - metadooni - jagavat punkti, kahte suuremat sõltlastele mõeldud haiglat, hooldusasutust, vanglat ja Forli linnavalitsust.

 

 

Meie reisi organiseerija Itaalia poolt oli dr. Edoardo Polidori (seisab), kes oli väga asjatundlikult organiseerinud kõik meie päevad, andes sellega põhjaliku ülevaate sõltlastega tegelevate organisatsioonide tööst, erinevatest asjasse puutuvatest seadustest kui ka efektiivsust ja tulemusi tagavatest töömeetoditest. 

 

 

Vasakul Lootuse Küla esindajana Raiman Kukk koos grupikaaslastega kuulamas Bolognas töötavat doktorit (keskel), kes vastutab asendusaine metadooni jagamise eest sealsetele heroiinisõltlastele.

Esimesel päeval viidi meie 12-ne liikmeline grupp Bologna linnas kohta, kus jagatakse sealsetele heroiinisõltlastele metadooni. Linnaosas, kus metadooni jagati, võis tänavapildis kohata nii narkomaane, kui ka prostituute. Kohapeal töötav doktor jagas oma kogemuste põhjal infot metadoonravi kasulikkusest, kusjuures kogu asendusravi struktuur Itaalias erineb paljuski Eesti omast. Itaalias on selline asendusravi kasutusel juba 17 aastat.

 

 

Fotol olev „metadoonibuss“ liigub Bologna linnas kindlal marsruudil ja teenindab kahes peatuses kokku ca 100 asendusravil olevat inimest.
 
Imestama pani, et paljudel, kes said metadooni, ei olnud vaja näidata isikuttõendavat dokumenti - seda jagati n.ö. näo järgi. Sealses linnaosas on nimelt palju immigrante ja arstide seisukoht on, et igaühele, kes abi tahab saada, tuleb seda ka võimaldada. Bussi meeskonda kuuluvad kaks toksikoloogi ja üks arst.
 
 
 
 
 
Teisel päeval külastasime arvatavasti maailma suurimat rehabilitatsioonikeskust San Patrignano.
 
San Patrignano keskus asutati 35 aastat tagasi, s.o. ajal, mil Itaalias oli heroiini epideemia, abiks neile, kes soovisid vabaneda sõltuvusest ja ehitada oma elu uuesti üles tervetele alustele. Keskuses oli hetkel abisaajaid üle 1300 inimese. Programmi kestvuseks on 4 - 5 aastat. Keskus ise asub Rimini mägedes, San Marino kõrval ja kogu maa-ala, millel tegevus toimub, moodustab 240 hektarit. 
 
 
 
 
 
Fotol on San Patrignano keskuses asuv veinikelder, mis esmapilgul väljanägemiselt ei jätnud küll rehabilitatsioonikeskuse muljet.
 
 
 
 
 
See foto on tehtud tekstiilitööstuse ruumis.
 
Keskuses tegeletakse väga erinevate tööharudega - loomakasvatus, veinitootmine, tekstiili- ja kangatööstus, arvutidisain ja -graafika jne.
Jäi mulje, nagu oleks tegu omaette eksisteeriva linnaga. 
 
 
 
 
 
Fotol on paremalt teine dr. Antonio Boschini, kes on üks seitsmest San Patrignano keskuse rajajast ning kes tuli ise 35 aastat tagasi abi saama heroiinisõltuvusest vabanemiseks.  
 
Toimus arutelu, kus käsitlesime erinevaid töövõtteid ja meetodeid, mis selles keskuses kasutusel on. San Patrignano keskus ei ole kristlik keskus, kuid sellele vaatamata on sealne elu-olu üles ehitatud samalaadsetele põhimõtetele nagu Lootuse Külaski. Suurt rõhku pannakse distsipliinile ja töökultuurile.

Sõltuvus on küll inimese enda vastutus, aga siin suunatakse sõltlane selle tõe tunnetamisele, et kui muutub tema enda elu, siis muutub ka teda ümbritsev maailm. Üheks edu võtmeks nii külastatud keskuses, kui ka meil Lootuse külas, on kogemusnõustamine. Inimene, kes on jätnud maha oma vana elu ja saanud vabaks sõltuvusainetest, oskab anda nõu sellele inimesele, kes on täna samas olukorras, kui tema kunagi.
 
„Kui selle keskuse oleksid rajanud arstid või mõned muud kõrgelt haritud inimesed, siis me ei oleks täna need, kes me oleme – see kõik on saavutatud aastatepikkuste kogemustega,“ lausus dr. Bochini veendunult. 
 
Keskuse lõpetanud inimestest on jäänud kaineks 70%, mis on vaieldamatult üks paremaid näitajaid maailmas!
 
 
 
 
 

Meie grupp koos keskust tutvustavate töötajatega.

Oli kirjeldamatu tunne lõunatada koos 1300 inimesega, kes kõik on täna San Patrignano keskuses abi saamas. Palju purunenud elusid on tänaseks saanud tagasi lootuse ja usu paremasse tulevikku!

 

 

Külas Forli linnas spetsiaalselt ennetustööks noortega rajatud keskuses. 

 
Külastasime Forli linnas asuvat keskust, mis tegeleb noortele suunatud ennetustööga. Tutvusime sealsete huvitavate töömeetoditega, mis tekitasid mõtteid, kuidas võiks tõhustada ka meie ennetustööd. Koht, kus foto on tehtud, on üks näide võimalikest töömeetoditest - noori kutsutakse ruumi, kus kõik seinad on kaetud erinevate plakatitega. Plakatitel näidatakse noortele sõltuvuse ohtlikkust ja tagajärgi. 
 
 
 
 
 
Näide sellest, milline on sõltlase ettekujutus endast ja milline ta tõeliselt välja näeb.
 
Üks probleem, millega sõltlased alati kokku puutuvad, on nende fantaasiamaailm. Tuua inimene sealt välja ja aidata tal mõista, et asjad ei ole siiski nii, nagu ta aastaid on harjunud mõtlema ja ette kujutama, on raske, kuid vältimatu ülesanne töös sõltlastega. Väga raske on leppida sellega, et elus on tõesti palju kaotatud. 
 
 
 
 

Külas Forli abilinnapeal (keskel), kes andis meile ülevaate narkopoliitikast Itaalias ning sellest, kuidas toimub selles vallas koostöö erinevate organisatsioonide vahel.
 
Üks meie reisi eesmärke oli julgustada erinevaid sõltlastega tegelevaid organisatsioone Eestis aktiivsemale omavahelisele koostööle. Grupis olid esindajad Justiitsministeeriumist, juhtivad vanglatöötajad Tartu, Viru ja Harku vanglatest, esindajad Viljandi rehabilitatsioonikeskusest, Sillamäe narkokeskusest ja Tervise Arengu Instituudist. Lootuse Küla esindas õppereisil Raiman Kukk.

Reisi vältel kogutud informatsioon, omavahelised arutelud ja mõttevahetused ning kogemuste vahetamine süvendasid mõistmist, et me tegutseme ühise eesmärgi nimel. Õppereis kinnitas teadmise, et Lootuse Küla tegutseb õigetel alustel ja see teadmine motiveerib meid edaspidises töös keskuse laiendamisel ja sisulisel arendamisel.
 
Suur tänu selle väga vajaliku õppereisi korraldajatele!  

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee