Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid
 
 
2015
 
 
Tegus algus Lootuse Küla Järvakandi Keskuses
 
 
Karskusliit valis 2014. aasta tegijaks Lootuse Küla
 
 
Selle aasta esimesed lõpetajad
 
 
Kernu valla külavanemate koosolek Lootuse Külas
 
 
Tänukiri Märt Vähile panuse eest kristliku kriminaaltöö arengusse
 
 
Kasvav ja arenev Lootuse Küla Päästeselts alustab ka ennetustööga kogukonnas
 
 
Järvakandi Keskuse juhi õppereis Inglismaale
 
 
Lootuse Küla mehed lõpetasid programmi!
 
 
Lootuse Küla Järvakandi Keskus vajab abi!
 
 
2014 arengud: Keila Keskus, Järvakandi Keskus ja muu
 
 
2014 aastal tehtud rehabilitatsioonitöö statistika ja kokkuvõte
 
 
Eestisse haamriga nr. 23
 
 
Tehti palju tööd, mis on suur samm seatud sihtide täitmise teel.
 
 
Järvakandi Keskus saab toetust KÜSK Arenguhüppe fondist
 
 
Lõpetamisteenistus Lootuse Külas 15.05.2015
 
 
Külas Kanadas!
 
 
Tunnustus Lootuse Külas tehtavale tööle
 
 
Keila Keskuses toetajate abiga uus mööbel ja köögitehnika!
 
 
Suur tänu kõigile, kes on aidanud meil varaste saagiks langenud tööriistade asemel uued soetada!
 
 
Meeldejääv programmi lõpetamine 9. augustil!
 
 
Vilistlaste päeva elamused
 
 
August tõi meile koos värvilise sügisilmaga ka kaks programmi lõpetajat.
 
 
Ristimisteenistused nii Eestis kui ka Kanadas
 
 
Lootuse Küla programmi lõpetanud liiguvad edasi Läti Piiblikooli:
 
 
Õppereis Itaaliasse
 
 
Kolme mehe lõpetamisteenistus 15.11.2015
 
 
Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid
 
 
Pühad Lootuse Külas
 
 
TÄNAME SÜDAMEST KÕIKI ja SOOVIME ÕNNISTATUD UUT AASTAT!
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

Lootuse Küla hakkab toetama vanglast vabanenuid

 

Justiitsministeerium sõlmis lepingu MTÜ Lootuse Külaga, mille järgi hakkame pakkuma majutus- ja nõustamisteenust vanglast vabanenud inimestele sujuvamaks tavaeluga kohanemiseks. 

 

 

Justiitsminister Urmas Reinsalu (vasakul) ja Lootuse Küla rajaja Märt Vähi lepingu kinnitamisel.

 

Järgnev tekst justiitsministeeriumi kodulehelt:

 

Teenuse eesmärk on suurendada vanglast vabanenute osalust tööturul ning vähendada nende retsidiivsust. Lisaks elu- ja töökoha pakkumisele on teenuse osaks tugiisikuteenus ning rehabiliteerimist soodustavad tegevused, nagu võla-, sotsiaal- ja psühholoogiline nõustamine.
 
 
„Uute kuritegude toimepanemine vanglast vabanenud inimeste poolt on ühiskonna jaoks suur probleem ning sellele lahenduste leidmine justiitsministeeriumi jaoks prioriteet. Tugiteenus, mille oleme välja töötanud, on uute kuritegude ärahoidmisel kindlasti oluliseks abiks. Kui kevadel käivitus üle Eesti tugiisikuteenus, siis nüüd alustame järkjärgult majutus- ja nõustamisteenusega,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.
 
Tugiisikuteenust pakuvad vanglast vabanenutele MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut ja MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus. Tugiisiku töö algab enne kinnipeetava vanglast vabanemist, mille eesmärk on luua usalduslik ja toetav suhe kahe isiku vahel, mis jätkub vabaduses. Sujuvamaks tavaeluga kohanemiseks annab tugiisik vanglast vabanenule nõu oluliste küsimuste lahendamisel, suunab õigetesse ametiasutustesse, aitab töö leidmisel jms. Kui vanglast vabanenul puudub ka elukoht, suunatakse ta majutus- ja nõustamisteenusele.   
 
 
 
 

„Vajadus sellise teenuse järele tuleneb ühelt poolt sellest, et elukoha puudumine on peamisi põhjuseid, mis takistab vanglast vabanenut inimesel püsivat tööd leidmast ning seetõttu on see ka otseseks riskiteguriks uute kuritegude osas. Lootuse küla puhul hindame eriti tööharjutuse osatähtsust nende programmis ning teiselt poolt teeb nende teenuse eriliseks see, et keskendutakse sõltlastele, kelle puhul retsidiivsusnäitajad on kõige kõrgemad,“ rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse projektijuht Stanislav Solodov.
 
Täna käis justiitsminister Lootuse külas kohapeal, et teenusega tutvuda. „Lootuse Küla mehed ja naised teevad fantastilist tööd, mille tulemusena 70% programmi läbinud inimestest vabaneb sõltuvusest ja pöördub tagasi õiguskuulekale teele. See on meie kõigi turvalisuse huvides,“ rõhutas Reinsalu.
 
Teenuse sihtgruppi kuuluvad nii tähtaegselt, ennetähtaegselt kui ka karistusjärgsele käitumiskontrollile vabanenud isikud. Kui tähtaegselt vabanenute puhul on teenus vabatahtlik, siis kohtu tingimustel vabanenud võtavad endale kohustuse Lootuse küla programmis osalemiseks.
 
 
 
 


Lootuse Küla peab pakkuma majutust ja nõustamist vanglast vabanenutele ajavahemikus 14.12.2015 kuni 28.02.2019. Lootuse Külas saab korraga olla kuni 32 inimest, kelledest justiitsministeerium finantseerib 14 inimest 6 kuu ulatuses. Ülejäänud teenuse kestvuse aja, s.o neli kuud, finantseerib Lootuse Küla.
 
Sarnaselt Lootuse Külaga sõlmis justiitsministeerium oktoobris sel aastal lepingu 10 kohale MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevikuga, kes pakub ajavahemikus 04.10.2015 – 28.02.2019 majutus- ja nõustamisteenust Pärnumaal. Lisaks otsib justiitsministeerium teenuse pakkujaid Tartumaa ja Ida-Virumaa piirkondadesse.
 

 

Teenuste osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".


Kogu tekst justiitsministeeriumi kodulehelt.. Loe siit.
 
 
 
 
Sündmus leidis kajastust ka telekanalitel. Aivar, kes on viibinud vanglas 25 aastat rääkis avameelselt sellest, milline abi välja näeb.
 
 
 
 
 
Vaata uudist TV3'es siit.

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee