Teavitus
 

 
 


  

 
 
Euroopa Sotsiaalfondi toetuse „Tugiteenus vanglast vabanejatele“ raames nõustamisteenustega ajutise majutusteenuse pakkumine vanglast vabanejatele Harjumaal. 
 
Teenuse osutamise eesmärk on saavutada vanglast vabanenu hoidumine uutest kuritegudest ja juurutada uut mõtteviisi, mida toetavad individuaalsete oskuste  ning teadmiste arendamine ja sotsiaalse kapitali tugevdamine, s.h. töö-, pere- ning sotsiaalsuhted ja kaasatus kodanikuühiskonda. 

Teenuste osutamise tulemusena paraneb vanglast vabanenute sotsiaalne kaasatus, toimetulekuoskused, motivatsioon osalemiseks tööhõives, mis viib üldise retsidiivsusnäitaja vähenemisele.

Nõustamisteenustega ajutist majutusteenust pakume 14.12.2015 kuni 28.02.2019. Ühe majutuskoha 1 kuu maksumus on 308,93 eurot. Teenust rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee