Eesti Töötukassa spetsialistid nõustamas
 

Eesti Töötukassa spetsialistid nõustamas

 

Juba seitsmendat korda külastas meid spetsialistide grupp Eesti Töötukassast. Nõustamiste käigus oli igal mehel võimalus rääkida oma tulevikunägemusest ja saada selle kohta selget ning vajalikku tagasisidet Eesti Töötukassa töötajate poolt.

 

Triin Kurves jagamas häid näpunäiteid ja ideid, kuidas olla töö otsimisel edukas.

 

Meil on kujunenud hea koostöö Eesti Töötukassaga, mille spetsialistid käivad nõustamas peatselt programmi lõpetavaid mehi. Motiveerivate küsimustega innustatakse mehi kaasa mõtlema tööotsingu valdkonnas, antakse kasulikke teadmisi ja nõuandeid nii töö leidmiseks kui ka tulevikuplaanide seadmiseks - millised reaalsed sammud tuleks astuda pärast programmi lõpetamist, kus on kõige lihtsam tänapäeval tööd leida ja missugused on tööandjate eelistused uute töötajate valikul.
 
 
 
 
Eva Rebane suudab vestluse käigus välja selgitada inimese tugevad küljed, aga ka selle, mille suhtes peaks tulevikus ettevaatlik olema.

Karjäärinõustajana pakub Eva Rebane huvitava väljakutse igale osavõtjale. Hea on, et programmi läbimise käigus õpivad mehed iseendid päris hästi  tundma - mõistetakse, mis on kellegi tugevad ja nõrgad küljed ning et tulevikus ühe hea ja kindla elu elamiseks tuleb olevikus teha õiged otsused.

 

 

 

Terje Lääts on võlanõustaja, kes valmistas iga mehe kohta ette palju erinevaid pabereid, et arutada või lahendada probleeme ja küsimusi finantsvaldkonnas.
 
Rahaprobleemid ja võlad käivad iga sõltlasega käsikäes. Võlanõustaja on oodatud, sest mehed tahavad  teada, milline on pikkade sõltuvusaastate järel nende tegelik majanduslik olukord. Paljudel ei ole meeleski, kui suured nende võlad tegelikult on. Üheskoos vaadati üle kõikide võlad ja jõuti arusaamisele, et midagi ei ole võimatut ning elu ja rahaasjad on võimalik varem või hiljem korda saada.
 
 
Suur tänu Töötukassale ja spetsialistidele, et võtsite meie jaoks aega ja panustasite meie töösse. 
 
 

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee