Tani Roos ja Einike Pähn-Roos

Tani Roos ja Einike Pähn-Roos – täisajaga vabatahtlikud

Tani Roos on Märt Vähi kauaaegne sõber, kellega koos 70ndatel aastatel vedasid piibleid Eestisse ja tolleaegsesse NSVL riikidesse. 2012. aastal tuli Tani esmaskordselt appi paigaldama põrandasoojustust ühele pooleli olevale Lootuse Küla elamule. Sellest kujunes edasi üks ühine töö ja kutsumus ning Tani on oma eelnevate ehituskogemustega suureks abiks Lootuse Küla arendamisel. 2014. aastal abiellus Tani Einikesega ja nad elavad üheskoos Lootuse Külas.

Einikesel on olnud tähtis roll Lootuse Küla naistetöö alustamisel. Tani ja Einike aitavad ja teenivad täisajaliste vabatahtlikena Lootuse Külas.