Juhatus, põhikiri ja aruanded

MTÜ Lootuse Küla juhatus: Märt Vähi (esimees), Scott Andrew Vähi, Lauri Mällo.

Meie põhikirjaga saate tutvuda siin.

Majandusaasta aruanded: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Oleme kristlased ning lähtume oma tegevuses Piibellikest põhimõtetest ning väärtustame isiklikku suhet Jumalaga, EKNK Lootuse Küla Kogudus kuulub Eesti Kristlikusse Nelipühi Kirikusse. Samuti lähtume oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksist.