Programm


Märt Vähi poeg Andrew, kellel endal oli sõltuvuskogemused, pani käima tugeva ja efektiivse programmi, mille ta ise läbis Floridas (Dunklin Memorial Church).

Lootuse Küla programmi eesmärgiks on alkoholi- ja narkosõltlaste võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Rehabilitatsiooniprogramm ei ole kinnipidamisasutus, siia tulevad inimesed oma vaba tahte alusel enda elu muutma.

Loe Lootuse Külast, personalist lähemalt ja vaata programmi tutvustavat videot.

Lootuse Küla statsionaarses 10–12 kuud kestvas võõrutus- ja rehabilitatsiooniprogrammis nii meestele kui ka naistele tagatakse toitlustamine kolm korda päevas, elukoht, riietus ning psühholoogiline ja vaimulik abi. Rehabilitatsiooniprogramm koosneb õppetööst, kodustest ülesannetest, kohustustest, vastutusest, suhtlemisest, tööteraapiast ja osalemisest teistes küla eluks vajalikes töödes.

Programmi jooksul juhatatakse osalejat nägema oma sõltuvuse põhjuseid ja tagajärgi (suhted lähedastega, arusaam iseendast) ning julgustatakse taastama katkenud suhteid. Mehed ja naised õpivad üksteisele toetudes igapäevaselt tööd tegema, selle käigus probleeme lahendama, austama ümbritsevat, hoolitsema enda ja teiste eest – tegema kõike seda, mida nad siiani pole võib-olla osanud teha.

Oluline on, et programmis osalejad õpivad vastutust võtma oma tegude eest ning vajadusel korraldavad ka suhted riiklike instantsidega.
Me ei suuda muuta küll minevikku, kuid saame võimaldada tervenemist ning seeläbi programmis osalejatele edasist normaalset elu ühiskonnas.
Programmi läbinutest on tänaseni kaineks jäänud 67%. Loe statistikast lähemalt.

Oma kogemuste põhjal oleme tulnud järeldusele, et SÕLTUVUSEST SAAB VABANEDA AINULT SELLEKOHASE KINDLA ISIKLIKU SOOVI OLEMASOLUL JA JUMALAGA ISIKLIKU SUHTE LOOMISE LÄBI. Meie saame vaid kaasa aidata ja ergutada muutustele inimese elus, kuid peamise töö peab ikka ise ära tegema ja neid muutusi soovima.

Lootuse Küla programm on kristlik programm, mis põhineb Piibellikel alustel.

Loe programmi sisust lähemalt.