Toetus

Lootuse Küla teenistus on võimalik tänu paljude üksikisikute, koguduste ja ettevõtete toetusele nii Baltimaadest kui ka teistest Skandinaavia riikidest.

Me saame väikest toetust ka riigilt, kuid suures osas sõltume oma sõprade toetusele, et hoida oma uksi lahti. Iga kuu kulub märkimisväärne summa iga naise ja mehe toitmiseks, riietamiseks ja koolitamiseks, kuid iga elu on seda väärt!

Teised aitavad tuues meeskondi meie keskusesse nädalaks või paariks, et osaleda erinevates ehitus- ja hoogtöödel.

Lootuse Külas elab kohapeal kuni 65 naist ja meest, kes töötavad, et saada oma elu tagasi õigele rajale. Seal on palju teisigi programmiga seonduvaid kulud nagu elekter, kindlustused, haldus-, majapidamis-, meditsiini- ja hoolduskulud, jm. Loe Lootuse Küla programmist ning programmi tulemustest täpsemalt.

99% juhtudest ei ole rehabilitatsiooni vajavatel inimestel võimalik ise üheaastases programmis osalemise eest tasuda, kuna nad pole kaua töötanud, võib olla isegi tulevad meile otse tänavalt… Seetõttu tasume kulud nende eest… et aidata neil leida elus uus algus.

Sinu toetus on vajalik

Üheks peaeesmärgiks Lootuse Külas on õpetada tööeetikat, mõningaid vilumusi ning meeskonnatööd. Lootuse Küla puidutööstuse toodangu müük aitab samuti katta igapäevaseid programmiga seotud kulusid. Loe tööstusest rohkem.

Lisaks senisele tegevusele Lootuse Külas tegutseb ka Keila Keskus, kus ühe taastumise osana on rehabilitatsiooniprogrammi lõpetanutel võimalik elada pärast programmi lõppemist.

Lootuse Partnerid

Ainult 25 euroga kuus saad sina aidata muuta elusid!

SINA saad aidata toetades igakuiselt ühte meest või naist läbi meie Lootuse Partnerite programmi. Kui soovid rohkem teada igakuisest toetamisest vajuta siis võta meiega ühendust.

Kui sa soovid teha ühekordset annetust, siis allpool leiad selleks vajalikud andmed.

Samuti oleme tänulikud toiduainete, riiete, mööbli ning ka arenduseks vajalike ehitus- või muude materjalide eest, et arendada meie keskuseid.

Aitäh, et aitad panna uue aluse sadade meeste ja naiste eludele.

EKNK LOOTUSE KÜLA KOGUDUS
Swedbank a/a EE742200221032696546

MTÜ Lootuse Küla

Swedbank a/a EE242200221017410925

Toetus fondidest

Lootuse Küla igapäevakulutuste tarbeks vajalikud finantsid saavad suuremas osas kaetud heade inimeste ja organisastioonide poolsete annetuste teel või puidutööstuse töödangu müügist saadud tulust. Loe lähemalt.

Suuremateks arendusprojektideks oleme läbi aastate saanud sihtotstarbelist toetust erinevatelt organisatsioonidelt. Viimastel aastatel oleme saanud ka erinevatest fondidest projektirahade näol toetust.

PRIA – LEADER EESTI programmist: halumasina (2010) ja kontoritehnika soetamiseks (2011); sissesõidutee silla rekonstrueerimise projekteerimiseks (2010) ja ehitamiseks (2012); 2018. aastal saekaatri saepuru kogumis süsteemi ehitamine; 2022. aastal puidutööstuse efektiivsemaks muutmine – uus seimer ; 2024. aastal metsakäru haagisega

AVATUD EESTI FONDI Kriisiprorammist: teenuste jätkusuutlikkuse tagamise ja ennetustöö projektile (2012).

KÜSK annetuste kogumise, rakenduskava väljatöötamise voorust: annetuste rakenduskava elluviimiseks (2012). Valminud rakenduskavaga saate tutvuda siin.

KÜSK Vabaühenduste Arenguhüppe toetusprogrammist, projektile: MTÜ Kristlik Kodu Petrula organisatsiooni juhtimise restruktureerimine (2015).

EAS kohaliku omaalgatuse programm: Keilasse loodava multifunktsionaalse noortekeskuse ehitusprojektide teostamiseks (2012).