Päästeselts

Ühel 2006. aasta veebruarikuu ööl süttis põlema Lootuse Küla vanim hoone, kunagine töösoojak, mis Lootuse Küla algusaastail oli korraga kasutusel köögina, õppeklassina, meeste eluruumina ning söögisaalina. Hiljem renoveeriti see väikeseks majakeseks – personali eluasemeks. Vaatamata Keilast kiiresti kohale jõudnud tuletõrjujatele ei õnnestunud majakest enam päästa.

Juhtunu pani mõtlema selle üle, kuidas oleks ka oma jõududega võimalik vastu astuda võimalikele tuleõnnetustele Lootuse Külas, seda enam, et küla kõik ehitised on puidust ja lisaks veel tegutsev puidutööstus.

Algul kavatseti muretseda vana nõukogude tuletõrje- või paakauto, mis vajadusel võimaldaks tuld kustutada Lootuse Küla territooriumil. Aeg möödus, oma plaanidest räägiti ka headele sõpradele Rootsi Hillerstorpi New Free Church koguduses. Keegi meist ei osanud siis arvata, et rootslased, kes meid aitavad niigi palju, ka siin tegutsema asuvad!

2008. aasta lõpus, ühe visiidi ajal Rootsi, näidati Märt Vähile ja Viljam Borissenkole suurepärast tuletõrjeautot, mille meie sõbrad olid Lootuse Küla tarbeks leidnud. Sõbrad korraldasid korjanduse ja ostsidki meile selle heas korras auto.

10. mail 2009. aastal tõid rootslased Hoakan Thulin, tuletõrje šeff Tomas Svensson ning Ingemar Lilje Lootuse Külla kohale tuletõrjeauto Volvo F615, mis mahutab 5 tonni vett ning oli sõitnud vaid 24 000 kilomeetrit. See oli Hillerstorpi New Free Church koguduse kingitus Lootuse Külale. Sündmus oli tähelepanuväärne kogu Kernu vallas ning vallavanem Enn Karu andis sel puhul rootslastele üle tänukirja.

Oli selge, et omades sellist suurepärast autot ja tegutsemissoovi, ei tohi Lootuse Küla mõelda ainult oma julgeolekule. Kätte jõudis aeg, kus meil oli võimalus pakkuda omalt poolt ühiskonnale turvatunnet. Tegevuse seadustamiseks asutati 2009. a juulis MTÜ Lootuse Küla Päästeselts, kuhu kuuluvad ka kolm tegusat Kernu valla meest.

2009. a septembris ehitasime tuletõrjedepoo, et auto ei peaks jääma talveks külma ja lume kätte. Koos läbiti vajalikud koolitused ning täiendati valla toel varustust. Moodustati Kibuna abikomando ning alates 2010 a. valvatakse juba iganädalaselt minimaalselt 60 tundi Keila komando alluvuses. Vähemalt kord kuus toimuvad praktilised õppused, et lihvida oskusi ja saada juurde uusi teadmisi.

2011. aastal oli Lootuse Küla Päästeselts 10 kuu jooksul (jaan. – okt.) operatiivses valmisolekus 1682 tundi. Selle aja jooksul toimus 10 väljasõitu. Täiendati päästetehnikat, üks inimene õppis lisaks C-kategooria autojuhi kursustel, et valvesoleku võimalikkust veelgi enam kasvatada. Seltsi esindus osales suvel Lõuna-Eestis toimunud vabatahtlike päästeseltside kokkutulekul, samuti on osaletud muudel ühistel õppustel ja seminaridel. Kolm olemasolevat päästjat läbisid lisakoolituse ning päästjate ring on täienenud lisaks kolme uue vabatahtliku päästjaga.

2012. aasta suvest on Lootuse Küla Päästeselts olnud 5 päeva nädalas 24h ööpäevas valves, operatiivses valmisolekus oleme olnud üle 4200 tunni. Selle aja jooksul on olnud 12 väljasõitu.


Täiendatud on päästetehnikat, üks inimene õppis C-kategooria autojuhi kursustel, läbitud on lisakoolitusi päästjatele ning värvatud on üks uus vabatahtlik päästja. Päästjad käisid mitmes koolis ja vabaaja üritusel ennetustöö raames päästetehnikat ja esmaseid päästeoskusi tutvustamas.


Kernu ja Vasalemma vallavalitsused toetasid päästeseltsi õhksoojuspumba ostmisel, nüüd on küttekulud oluliselt väiksemad.

2013. aasta on Lootuse Küla Päästeselts olnud 65% koguajast valves, s.t.operatiivses valmisolekus. Selle aja jooksul on olnud 25 väljasõitu, mil oleme saanud olla abiks oma naabruskonnas. Täiendasime päästetehnikat – hankisime täitmispumba päästeautole, sidepidamisvahendid ja muud vajalikku. 2013 a. suvel osalesime pea kogu koosseisuga ning päästjate pereliikmetega vabatahtlike päästeseltside kokkutulekul. Läbitud on lisakoolitusi päästjatele ning värvatud on kolm uut vabatahtlikku päästjat.

2014. aastal oli Lootuse Küla Päästeselts 90% koguajast valves, s.t.operatiivses väljasõidu valmisolekus. Selle aja jooksul on olnud 31 väljasõitu. Täiendasime päästetehnikat, hankisime ujuvpumba ning erinevat kustutusvarustust. Seltsi esindajad osalesid suvel vabatahtlike päästeseltside kokkutulekul. Läbitud on lisakoolitusi päästjatele.

2015. aastal on Lootuse Küla Päästeselts olnud 94% valves, s.t.operatiivses valmisolekus.

Seltsiga on liitunud mitu uut päästjat ja ennetustöö tegijat ning osalesime ka suvel Vabatahtlike päästjate foorumil. Päästjad käisid mitmes koolis ja vabaaja üritusel (Vasalemma ja Ruila koolid) ennetustöö raames päästetehnikat ja esmaseid päästeoskusi tutvustamas, samuti tehti 25 kodukülastust. Täiendatud on päästetehnikat, ostetud uus navigatsioonisüsteem autosse, parandatud voolikute kuivatamise süsteemi ning paigaldanud ka lukusüsteemi depoo uksele. Lisaks oleme ostnud ka kaheksa uut kiivrit päästjatele. Autol on tähtajaliselt tehtud nõutavad hooldus- ja ülevaatustööd.

2016. aastal on läbinud päästeauto keretööde poolest uuenduskuuri ja suur rõhk on läinud ka esmaabi tarvete soetamisele. Kaks liiget läbisid meeskonnavanema ja esmaabi koolituse. “Leader” projekti toel oleme ostnud 14 komplekti uusi päästeriideid. Seltsiga on liitunud mitmed uued päästjad. Oleme teinud 81 kodukülastust ja osalenud mitmel ennetustöödel. Saime 2016. aasta parima VPK aukirja.

2017. aastal soetasime Lootuse Küla Päästeseltsile maastiku- ja metsapõlengute jaoks UTV, mis on suureks abiliseks rasketesse kohtadesse ligi pääsemiseks. Viis liiget läbisid liiklusavariidele reageerimise koolitused ja samuti on tehtud teise astme täiendkoolitusi. Oleme teinud 102 kodukülastustust ja osalenud paljudel ennetustöödel.

2018. aastal võõrandati Lootuse Küla Päästeseltsile Päästeameti poolt uus põhiauto Scania (Kärmas Katariina). UTV-le sai soetatud teda kandev järelhaagis. Ehitati valmis ka komandoruum, mis on mõeldud uuele päästeautole. Komandohoone renoveeriti terviklikult. Samal aastal vahetus ka komandopealik, uueks juhiks on Erko Subi. Oleme teinud 81 kodukülastust ja rohkelt erinevaid ennetustöid.

2019. aastal muutsime välivalgustust paremaks ja alustasime ehitust komando kontori- ja olmeruumiga. Täiustasime uut põhiautot hüdrauliliste tööriistadega ja veel paljude erinevate päästesündmusel vajalike abivahenditega. Läbisime erinevaid koolitusi ja meiega liitus uusi päästjaid, nende seas ka esimene naisliige. Valmis sai ka uus logo. Tänu kohaliku omavalitsuse projektile sai seltsile soetatud 15 paari uusi töösaapaid. Olime abiks saates “Inglite aeg” , kus toetasime tules kaotanud kodu olevat peret finantsiliselt ja moraalselt. Osalesime eliitkomando võistlustel. Oleme teinud 81 kodukülastust ja osalesime ennetustöödel.

2020. aastal saime valmis uue olme- ja kontoriruumi. Samuti sai valmis uus ja moodne veevõtukoht, kus on vaja ainult voolik ühendada ja nuppu vajutada. Soetatud sai ka päästepaadile teda vedav haagis. Täiustasime põhiautot aku toitel töötavate lõikurseadmetega, et tagada kiireim viis kannatanu kättesaamiseks avariilisest autost. Soetasime komandole ka kiivrikaamera, millega jäädvustame igat sündmust, et analüüsida meeskonna võimekust. Meeskond osales paljudel koolitustel. Sellel aastal keskendusime tavapärasest rohkem liiklusavariidele ja valmisolekule reageerimiseks. Tegime 80 kodukülastust ja osalesime mitmel ennetustööl. Päästeselts osales ka eliitkomando võistlustel, kus tõime koju pronksmedali.

2021. aastal tegelesime mõlema tuletõrjeauto varustuse täiustamisega, uute inimeste koolitamisega ja aasta lõpus alustasime komando vahekorruse ehitusega.

Päästetöö kõrvalt panime tavapärasest suurema rõhu ennetustööle ja seetõttu tunnustati meie komandot „Aasta ennetaja 2021“ tunnustusega. Samuti tunnustas Päästeamet meie komandot „Aasta suunanäitaja 2021“ tunnustusega. Osalesime eliitkomando võistlustel, kus saavutasime teise koha.

Valmis lühifilm „Priitahtlikud“, mis tutvustas meie komandot. Kodukülastusi tegime 100tk.

2022. aastal alustasime ettevalmistusega suitsusukeldus võimekuseks, selle tagamiseks ehitasime komandosse vahekorruse, kus liikmed saavad ennast treenida ja ette valmistada. Sellest aastast teeme ka füüsilisi katseid, et hinnata päästjate füüsilist taset. Soetasime komandosse sõudeergomeetri ja veel mitmeid treenimise jaoks vajalikke esemeid.

Alustasime sauna ja komando hoone juurdeehitusega, sellega seoses küttesüsteemide väljavahetamisega.

Komando liikmed läbisid erinevaid koolitusi, üks nendest oli elanikkonnakaitse esmatasandi koolitaja koolitus, tänu sellele saame sellest aastast ise  koolitada elanikkonnakaitse teemal.

Algust sai tehtud noorpäästjate koolitamisega.

Tegime 91 kodunõustamist ja osalesime mitmel ennetustööl.

2022 Võistlused ja tunnustused: 2022. aasta Põhja eliitkomando esimene koht ; 2022. aasta üle Eesti eliitkomando neljas koht ; 2022. aasta „Põhjatäht“ tunnustus- Kibuna VPK ; 2022. aasta „Tark mees taskus“ tunnustus- Erko Subi