Tööstusest

Lootuse Küla puidutööstuse puhul on 100% tegemist sotsiaalse ettevõtlusega ning selle olemasolu on meile oluline kahel põhjusel – omame töökasvatuse ja tööharjumuste kujundamise baasi ja samas annab puidutööstus, s.h. saekaater, võimaluse rehabilitatsiooniprogrammi igapäevaste kulutuste osaliseks finantseerimiseks.

Rehabilitatsiooniprogrammi üheks oluliseks osaks on töökasvatus, mis paneb aluse meeste suutlikkusele edasises elus edukad olla. Elementaarne on töö igapäevavajadusi katvate tegevuste vallas – elukeskkonna eest hoolitsemine, toitlustus, koristamine, küla arendamine – kuid enamuse töökasvatuse baasiks on siiski puidutööstus.

Töökasvatuse eesmärgiks on taastada või alles luua osalejal tööharjumus, õpetada tööeetikat, tööprotsessi käigus kerkivate probleemide lahendamist töökollektiivis, kohusetunnet, tööohutuse ja muudest reeglitest kinnipidamist. Töötatakse keskmiselt kuus tundi päevas, vastavalt iga inimese füüsilistele võimetele ja oskustele.

Toodame ehitusmaterjali, juurviljakonteinereid, kaubaaluseid, küttepuid ja teeme ka muid tellimustöid.

Tööstuses valmistatud toodangu müügitulust katame igapäevaseid programmiga seotud kulusid. Läbi aastate on keskmine toetus, mida tööstus suudab programmi kulude katteks anda, ca. 20% kuludest. Meie eesmärgiks on kasvatada oluliselt tööstuse mahtu ning arendada uusi projekte, et suudaksime müügituluga katta vähemalt 50% rehabilitatsioonitöö kuludest, edaspidi aga isegi veel enam. Tööstuse arendamine võimaldab vastu võtta ja aidata ka suuremal arvul abivajajaid.

Tellides Lootuse Külalt erinevat toodangut, toetad sa meil tehtavat võõrutus- ja rehabilitatsioonitööd, sa annad meile võimaluse aidata rohkem mehi ja toetad programmi läbinud ja sõltuvusest lahti saanud meeste perekondi. Sinu tellimust täites saavad mehed omandada tööharjumusi ja arendada oma tööoskusi, mis on neile hädavajalikud eelseisva töö- ja pereelu rajamisel.