Teenused

Vanglast vabanejale jätkutugi – Lootuse Küla pakub vanglast vabanenud (s.h. ennetähtaegselt vabanenuile ja käitumiskontrolli alla määratud kriminaalhoolduse alustele) isikutele nõustamisteenusega ajutist majutusteenust. Rohkem infot teenuse kohta asub viitega siin.

Teenuse eesmärk: Aidata kaasa vanglast vabanenu hoidumisele uutest kuritegudest; vabanenu teadmiste ning individuaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamine, mis võimaldab neil edukamalt naasta kodanikuühiskonda. Ülaltoodud protsessi toetamiseks pakume vanglast vabanenule toetavaid vabanemisjärgseid teenuseid, mille tulemusena lihtsustub vabanenu jaoks ühiskonda naasmise protsess. Eesmärgiks on, et vabanenutest saaksid enesega toimetulevad ühiskonnaliikmed.