Toetused

Lootuse Küla Päästeselts on saanud toetust PRIA LEADER MAAELU EDENDAMISE PROGRAMMIST, et soetada läbi LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU (http://www.vomentaga.ee/leader-meede-ja-taotlemine) vabatahtlikele päästjatele tööriietus.

Projekti “MTÜ Lootuse Küla Päästeseltsi investeering päästeriietesse” kogumaksumus oli 8570,18 eurot, millest omafinantseering 2460 eurot.

Projekti läbiviimisega vahetati kasutusel olnud amortiseerunud tööriided tänapäevastele tööohutuse standarditele vastavate päästeriiete vastu, projekt hõlmas 14 paari spetsiaalselt tuletõrje jaoks mõeldud jope ja pükste soetust.