Tööpraktika

Lootuse Küla statsionaarne rehabilitatsiooniprogramm sisaldab õppetööd, koduseid ülesandeid, kohustusi, vastutust, suhtlemist ning tööharjutusi ja tööpraktikat.

Igal rehabilitatsiooniprogrammis osaleval inimesel on kohustus teha päevas 6 tundi tööd vastavalt oma võimetele, tervislikule olukorrale ja oskustele. See on sisuliselt tööpraktika, mis võimaldatakse igale programmis osalejale ja mille eesmärgiks on tööks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine ning täiendamine. Samas on see ka tööharjutus, mis soodustab tööharjumuse taastumist või esmase tööharjumuse omandamist.


Tööpraktika paneb aluse inimeste suutlikkusele edasises elus edukad olla. Elementaarne on töö igapäevavajadusi katvate tegevuste vallas – elukeskkonna eest hoolitsemine, toitlustus, koristamine ja küla arendamine. Kuid peamiseks tööpraktika baasiks on tööstus ehk saekaater ning ka ehitus- ja metsatööd.

Puidutööstuses töötatakse lintsael, järkamissael, seimeril ja mõnel muul masinal, aga pannakse ka kokku kaubaaluseid, juurviljakaste ja muid tellimustooteid. Üks tööharusid on ka küttepuude tootmine. Ehitame ainult Lootuse Küla tarbeks – kõik hooned külas on ehitatud ühistööna personali, programmis osalejate ja vabatahtlike abiliste poolt.


Talviti töötame ka metsas, nimelt teeme küttepuid Lootuse Küla hoonete kütmiseks. Palju on teha erinevaid haldus- ja korrastustöid – talvel lume-, sügisel lehtede koristamine, suvel niitmine jne.


Naisterahvad töötavad köögis, õmblevad ja kannavad hoolt söögilaua eest.Tööpraktika toimub alati juhendajate järelevalve all, rangelt jälgitakse töökultuuri ja tööohutuse eeskirjade täitmist.

Tööpraktika eesmärgiks on taastada või alles luua osalejal tööharjumus, õpetada tööeetikat, tööprotsessi käigus kerkivate probleemide lahendamist töökollektiivis, kohusetunnet, tööohutuse- ja muudest reeglitest kinnipidamist.