Jaroslav Dudtšenko

Jaroslav Dudtšenko – tööstuse juhataja 

Jaroslav tuli Lootuse Külla 2012. aastal abi saama oma narkosõltuvusest vabanemiseks. Ta lõpetas edukalt rehabilitatsiooniprogrammi ning jätkas Lootuse Küla treeningprogrammis, mis on mõeldud inimestele, kes tahavad oma elu pühendada teiste inimeste teenimisele. Treeningprogrammi lõpetas Jaroslav 2014. aastal ning ta otsustas jääda töötama ja teenima Lootuse Külla, et aidata neid, kes vajavad abi, nagu seda kunagi tema vajas.

Tööstuse juhatajana on Jaroslavi vastutus korraldada tööd tööstuses, aidata meestel õppida tööd tegema ning neis järjepidevat, vastutustundlikku ja ohutut tööharjumust kujundada. Ka on Jaroslav üks Lootuse Küla Päästeseltsi päästjatest.

Jelena Dudtšenko – Jaroslavi abikaasa – on olnud aastaid Jaroslavi kõrval ning toetanud teda heas ja halvas. Jelena töötab Laulasmaal teenindusettevõttes ning on EKNK Lootuse Küla koguduse liige.