Toetus fondidest

Lootuse Küla igapäevakulutuste tarbeks vajalikud finantsid saavad suuremas osas kaetud heade inimeste ja organisastioonide poolsete annetuste teel või puidutööstuse töödangu müügist saadud tulust. Loe lähemalt.

Suuremateks arendusprojektideks oleme läbi aastate saanud sihtotstarbelist toetust erinevatelt organisatsioonidelt. Viimastel aastatel oleme saanud ka erinevatest fondidest projektirahade näol toetust.

PRIA – LEADER EESTI programmist: halumasina (2010) ja kontoritehnika soetamiseks (2011); sissesõidutee silla rekonstrueerimise projekteerimiseks (2010) ja ehitamiseks (2012); 2018. aastal saekaatri saepuru kogumis süsteemi ehitamine; 2022. aastal puidutööstuse efektiivsemaks muutmine – uus seimer

AVATUD EESTI FONDI Kriisiprorammist: teenuste jätkusuutlikkuse tagamise ja ennetustöö projektile (2012).

KÜSK annetuste kogumise, rakenduskava väljatöötamise voorust: annetuste rakenduskava elluviimiseks (2012). Valminud rakenduskavaga saate tutvuda siin.

KÜSK Vabaühenduste Arenguhüppe toetusprogrammist, projektile: MTÜ Kristlik Kodu Petrula organisatsiooni juhtimise restruktureerimine (2015).

EAS kohaliku omaalgatuse programm: Keilasse loodava multifunktsionaalse noortekeskuse ehitusprojektide teostamiseks (2012).