Kokkuvõte 2013 a. tehtud rehabilitatsioonitööst
 
 
2015
 
2014
 
 
Programmi lõpetamise teenistus 09.11.2014
 
 
Me hindame ja täname oma toetajaid!
 
 
Rauno lõpetas programmi
 
 
Kindlustusselts RSA korraldas toetuskampaania Lootuse Küla Päästeseltsi heaks
 
 
Lootuse Küla teeb ennetustööd noortega
 
 
Viimase aja meediakajastused:
 
 
PRESSIINFO: MTÜ Lootuse Küla rehabilitatsiooni eelprogramm
 
 
Muudatused personalis!
 
 
Rootsi misjonärid taaskord Lootuse Külas
 
 
Päästeteenistuse aumärk Viljam Borissenkole!
 
 
Ristimine!
 
 
Naistekeskuse tarbeks annetati Lootuse Külale taristu, töö käib personali leidmisega
 
 
Vilistlaste päev
 
 
Kaks olulist sündmust – Pavel lõpetas programmi, Vjatšeslav sai uue võimaluse
 
 
Ragnar lõpetas programmi, Nikita treeningu
 
 
Ragnar ja Liis abiellusid!
 
 
Lootuse Küla Keila Keskus AVATUD!
 
 
Arengud Naistekeskusega seoses
 
 
Marko lõpetas programmi
 
 
EKNK Aasta Vaimulik - Viljam Borissenko, Aasta Kogudus - Paldiski kogudus ning Aasta Toetaja - Sven-Inge Nilsson
 
 
Punase Risti teenetemärgi presidendilt sai ka piiskop-emeeritus Märt Vähi!
 
 
Uus sild Lootuse Külla sõitmiseks
 
 
Kokkuvõte 2013 a. tehtud rehabilitatsioonitööst
 
 
2013 aastal toimunud arengud
 
 
Töötukassa taas nõustamas peatselt programmi lõpetavaid mehi
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 

Kokkuvõte 2013 a. tehtud rehabilitatsioonitööst

 

2013. aastal liitus Lootuse Küla programmiga 30 meest, mis on olnud ka enam-vähem viimaste aastate keskmine tase. Edukalt lõpetanuid oli 14 meest. Jätku- ehk treeningprogrammis osales 6 meest, kelledest selle on juba tänaseks edukalt lõpetanud 4.

Praegu, 2014. aasta veebruaris, osaleb Lootuse Küla rehabilitatsiooniprogrammis 13 meest ning sellele järgnevas treeningprogrammis õpivad lisaks 2 meest.

 

Üks oluline töövaldkond, mis kaasneb töös sõltlastega, on pereliikmete aitamine, teenimine, nõustamine. Selleks praktiseerime põhiliselt kahte erinevat viisi:

  • personaalsed paari-perenõustamise tunnid, kus abikaasad valmistavad nädala sees iseseisvalt tunniks ette ning peamiselt nädalavahetustel tuleme tunniks kokku; tavaliselt on tundide seeria vähemalt 10 ühe paari kohta; paaridel, kellega oleme seda praktiseerinud, on ilmnenud reaalses elus väga häid tulemusi;
  • situatsioonist lähtuvad personaalsete lahenduste otsimine ja nõustamine; see töö on pidev ja võiks öelda igapäevane, kuna enamus pereliikmeid on kaassõltlased ning vajavad samuti abi.

 

  • 2013 a. programmi tulnutest 36% on olnud vene keelt kõnelevad ja 64% eestlased, see on suuresti erinev paarist eelnevast aastast, kui eestlaste osakaal oli langenud isegi 20%ni. Suurimaks mõjutajaks võib siin olla eestikeelses meedias hea kajastuse saamine Lootuse Küla tööle, seeläbi on eesti keelt kõnelevad inimesed julgenud loota abi saada ja meieni jõunud.
  • Nagu ka eelnevatel aastatel, on enamus liitunutest Tallinnast, Ida-Virumaalt või Harjumaalt, aga ka mujalt Eestimaalt.
  • Keskmine programmiga liitunute vanus on 27,5 eluaastat, see on pisut madalam, kui kõigi aastate keskmine ehk viimasel aastal on programmiga liitunud pisut nooremad mehed.

18 meest jätsid programmi pooleli ning lahkusid enneaegselt, nendest 6 meest juba esimese kuu jooksul. Viimane ei ole meile uus info, kõigi tegutsemisaastate jooksul oleme näinud, et 45% programmiga liitunutest lahkuvad esimesel kuul, kuna meiega liitumine toob neile kaasa liiga suure elu muutuse (ei saa tarvitada keelatud aineid, korrapärane päevaplaan, tööpraktika, õppetöö jne.). Selle vältimiseks rakendasime sissejuhatava programmi, kus Lootuse Külaga just liitunud mehed esimesel kuul osalevad personaalsetes spetsiaalsetes sissejuhatavates tundides ning nende küsimustega tegeletakse veelgi enam personaalselt, kui seni.

 

Kaks 2013. a. Lootuse Küla programmi lõpetanutest on õppimas Piiblikoolis Lätis. Ülejäänud mehed töötavad peamiselt Tallinnas või Keilas. Töökoha leidmisega enamusel meie programmi lõpetanutest raskusi pole olnud, tunnistades oma mineviku vigu ning samal ajal näidates uut elu koos Jumalaga, on erinevate tööpaikade uksed avanenud. Keilas töötamisel on ka oma põhjus, oleme seal kohe-kohe valmis saamas elamispindadega, kus lõpetanud saavad seatud tingimustel elada ja tööl käia kuni aasta.

 

Näeme, et Lootuse Küla lõpetanutel ei ole alati kerge integreeruda igapäeva ellu. Elu Lootuse Külas on ühtemoodi, elu ”muus maalimas” kohati raskem ning enam väljakutseid pakkuvam. Selleks arendamegi eelmainitud Keila keskust. Heameel on tõdeda, et kuna omame häid kontakte enamusega programmi lõpetanutega, siis nad otsivad abi meilt või saavad seda oma lähedastelt ning nad püüavad hoida kinni Jumalast ning puhtast teest. Rõõm on tõdeda, et eelmisel aastal abiellusid 5 Lootuse Küla programmi lõpetanud meest ning alustasid selle sammuga uut etappi oma elus.

Meie üheteistkümne tegevusaasta jooksul on 69% programmi lõpetanutest jäänud kaineks ning elavad head ja väärikat elu - käivad tööl ja maksavad makse, nende lähisuhted on taastunud ja nad täidavad oma kohust perekondade ning ühiskonna ees.

Kokkuvõtvalt: oleme hoidnud rehabilitatsiooni- ja treeningprogrammi viimaste aastate kõrget taset, samas lihvides ja parendades nüansse kõigis tegevusvaldkondades.

Prindi
 
LOOTUSE KÜLA  Laitse, Harjumaa 76313  +372 671 6198, +372 56 633 804  info@lootusekula.ee